SRAL – Hallitus ja toimihenkilöt

Suomi 100 -juhlakilpailun lokien palautus

Juhlakutsu OF100FI

Arrow
Arrow
Slider

SRAL – Hallitus ja toimihenkilöt

Liiton hallintoa ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun Liiton puheenjohtajan lisäksi kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista vuosittain kaksi on erovuorossa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan ja harkintansa mukaan työvaliokunnan, johon Liiton puheenjohtajan lisäksi kuuluu kaksi jäsentä. Työvaliokunta hoitaa hallituksen sille määräämät tehtävät. Hallitus voi nimetä avukseen muita valio- ja toimikuntia.

Hallitus nimittää toimikunnat ja tiimit joka vuosi tammikuun kokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Vaalivaliokunnan valitsee vuosittain Liiton syyskokous. Vaalivaliokunta vastaa puheenjohtaja- ja hallitusvaalien järjestämisestä.

Liitolla on lisäksi useita ohjaajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita sekä QSL-korttijakelusta vastaavia QSL-piirimanagereita ja Riihimäellä valtakunnallinen QSL-toimisto. Kaikki nämä toimihenkilöt nimittää liiton hallitus.

Ohjaajat muun muassa neuvovat jäsenistöä, osallistuvat tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen ja kirjoittavat Liiton jäsenlehteen.

Finlands Radioamatörförbund rfs styrelsen och funktionärer
Board and managers of the Finnish Amateur Radio League

Henkilöiden sähköpostit ovat muotoa kutsu@sral.fi. Esimerkiksi OH2A@ on oh2a@sral.fi.

Toimikuntien sähköpostit ovat muotoa toimikunnan nimi tai lyhenne@sral.fi. Esimerkiksi tk1@ on tk1@sral.fi

tai muutoimikunta@ on muutoimikunta@sral.fi.

Hallitus/Styrelsen/Board 2017

Puheenjohtaja/
Ordförande/
President
Merja Koivaara, OH1EG oh1eg@ +358 50 569 2298
Marko Wirtanen, OH8WM oh8wm@ +358 41 702 2652
Mauno Hirvonen, OH7UE oh7ue@ +358 400 280 976
Tiina Kela, OH8BBO oh8bbo@ +358 45 349 8500
Pekka Länsman, OH2NCS oh2ncs@ +358 50 409 0049
Vili Peippo, OH5GE oh5ge@ +358 45 641 6063

Vaalivaliokunta/Valnämnd

(Valittu syyskokouksessa.)
Pj./Ordf. Arto Liimatta, OH2KW@ +358 40 585 3076
Varapj./Viceordf. Markku Toijala, OH2BQZ@ +358 40 548 3351
Mari Nikkilä, OH2FPK@
Pekka Pussinen, OH8HBG@
Mikko Torni, OH2EWF@
Pauli Vesalainen, OH5BQ@ +358 50 550 4904
Sihteeri/Sekr. Annika Salmenlinna, OH2HSJ@
+358 9 562 5988 SRAL:n toimisto
Valiokunnan sähköposti vvk@

QSL-piirimanagerit/QSL manager/QSL managers

OH0 (OH0AA) Ålands Radioamatörer
BOX 1, 22100 MARIEHAMN
OH1 (OH1AJ) Jaakko Männikkö, OH1JM@ +358 40 775 5886
Paavolankatu 3 I 78, 20240 TURKU
OH2 (OH2TI) Kati Harjula, OH2FKX@ +358 50 5634862
OH2TI, PL69, 02151 Espoo
OH3 (OH3ABN) Hannu Kärkkäinen, OH3NOB@ +358 40 53 33 464
Nuormaantie 2, 36600 PÄLKÄNE
OH4 (OH4AB) Markku Säämänen, OH4RW +358 15 614 860
Pienolantie 20, 76150 PIEKSÄMÄKI
OH5 (OH5AB) Heikki Launis, OH5XO@ (05) 541 1567
Kirvunkuja 3, 53550 LAPPEENRANTA
OH6 (OH6AD) Tapio Kotimäki, OH6MSZ@ +358 40 539 2073
Keski-Suomen Radioamatöörit ry, PL 109, 40101 JYVÄSKYLÄ
OH7 (OH7A) Uusi yhteyshenkilö ilmoitetaan pian.
OH8 (OH8AA) Mika Siira, OH8MBN, oh8mbn ät gmail piste com +358 40 504 0273
Postimestarintie 11 A 9, 90150 OULU
OH9 (OH9AA) Olavi Savilampi OH9HCW +358 40 566 4897
Luikontie 14, 94450 KEMINMAA

Muita toimihenkilöitä/Övriga funktionärer

ARDF (radioamatöörisuunnistus) /
ARDF (radiopejlorientering)
Kimmo Lehtosaari, OH2JKU@ +358 400 806 592
Tehtävän kuvaus: ARDF-manageri (radiosuunnistusohjaaja) koordinoi harjoituksia ja kilpailuja. Vastaa lajin esittelyistä, koulutuksista ja materiaaleista sekä SRAL ARDF -lähetinkaluston ylläpidosta ja lainauksista. Toimii kansainvälisenä ARDF-yhteyshenkilönä ja SRAL:n edustajana IARU R1 ARDF ja NRAU ARDF working groupissa.
APRS-ohjaaja /
APRS manager
Jouni Ståhl, OH2JIU@ +358 50 301 9423
Tehtävän kuvaus: APRS-ohjaajan näkyvin toimenkuva on APRS-automaattiasemien hakemusten hyväksyntä SRAL:n nimissä. Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluvat myös muiden digitaalilähetettä toistavien automaattiasemien lupahakemukset, poislukien digitaaliset puhetoistimet, jotka ovat toistinasemakoordinaattorin vastuulla. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Winmor-toistin Pohjois-Suomessa, tai vaikkapa RFSM-8000-automaattiasema OH2DIGI Lohjalla. Lupabyrokratian lisäksi ohjaaja pyrkii auttamaan toimialaansa kuuluvissa harrastemuodoissa parhaansa mukaan opastamalla, neuvomalla ja ohjeistamalla.
Digimode-ohjaaja /
Digi-manager
Tommi Holopainen, OH7JJT@ +358 500 714 291
Tehtävän kuvaus: Seuraa digimodejen kehittymistä/käyttöä kansainvälisesti, opastaa jäsenistöä digimodeasioissa. Koordinoi ja toimittaa digimodeaiheisia juttuja RA-lehteen.
DX-ohjaaja /
DX-manager
OHDXF ry.
DXCC Card Checker
John Ahlbom, OH5NZ +358 400 151 104
Tehtävän kuvaus: DXCC-, WAS- ja WAC-työskentelytodistuksien anomukset ja QSL-kortit voi lähettää tarkastusta varten korttien tarkastajalle, John Ahlbom, OH5NZ, joka tarkastettuaan hakijan anomuksen ja QSL-kortit sekä toimittaa aineiston ARRL:lle anomuksen hyväksymistä varten.
EMC-kordinaattori /
EMC-koordinator
Marko Wirtanen, OH8WM@ +358 41 702 2652
EME-ohjaaja /
EME
Eino Metsämäki, OH2DG@ +358 45 7731 9157
Tehtävän kuvaus: Kokemusperäistä ja teoreettista tietoa EME:stä kiinnostuneille 2 m … 3 cm bandeilta; kelit, workkiminen, QTH, tekniikka, lupa-asiat, naapurit yms.
Field day -ohjaaja /
Field Day manager
Jukka Tarvainen, OH4MFA@
Historiaohjaaja /
Historik-kordinator
Ritva Korjus, OH2CJ@
Tehtävän kuvaus: Historiaohjaaja tallentaa Suomen Radioamatööriliitto ry:n historiaa sekä ylläpitää Liiton historia-arkistoa. Koordinoi ja opastaa jäsenistöä radioamatöörihistorian ja siihen liittyvien dokumenttien tallentamisesta ajankohdan mukaisilla välineillä. Edustaa Suomen Radioamatööriliitto ry:tä tarvittaessa Liiton historiaan liittyvissä asioissa.
Häiriöneuvoja /
Störningsrådgivare
Olavi Lehti, OH2BBR@ +358 400 819 495
IARU/NRAU -yhdyshenkilö /
IARU/NRAU-liaison
Markku Toijala, OH2BQZ@ +358 40 548 3351
IARUMS Pekka Kemppinen, OH2BLU@ +358 40 530 1693
Tehtävän kuvaus: IARUMS-toimintaa on raportointi radioamatööreille myönnetyillä taajuuksilla toimivista luvattomista lähetteistä. Lisää tietoa on sivulla: www.iarums-r1.org.
IARUMS VHF/UHF/SHF Matti Aarnio, OH2MQK, vushf-hairio-2007 ät sral.fi +358 400 285 469
Kuntaohjaaja /
Kommunmanager
Jari Talkara, OH1BOI@ +358 40 525 0761
Tehtävän kuvaus: Todiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
LF/MF-ohjaaja /
LF/MF-manager
Paul-Henrik Lindroos, OH1LSQ@ +358 40 587 5925
Mikroaalto-ohjaaja /
Mikrovågsmanager
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Tehtävän kuvaus:Mikroaalto-ohjaaja opastaa, koordinoi ja innostaa SRAL:n jäseniä mikroaaltokokeiluihin ja -työskentelyyn sekä toimii teknisenä neuvonantajana. Kokoaa mikroaaltoaiheisia artikkeleita julkaistavaksi RA-lehdessä.
Perinneradioyhdyshenkilö
Jukka Rintala, OH2MEE@
Tehtävän kuvaus:SRAL:n peruskilpailun lokien tarkastamainen.
QSL-toimisto /
QSL-bureau
Kai Piho, OH3GLY@ +358 400 202 520
OI-kerhoyhdyshenkilö Marko Saloranta, OH2LGW@ +358 40 722 9507
Tehtävän kuvaus: OI-kerhoyhdyshenkilön tehtävänä on edistää sekä tukea maanpuolustukseen liittyvien sotilaradioamatöörikerhoasemien ja -museoasemien toimintaa.
Radiomajakkakoordinaattori /
Beacon koordinator
Jukka Sirviö, OH6DD@ +358 40 503 8904
Radiopartio-ohjaaja /
Kontaktperson för scouterna
Reetta Mansikkaviita, OH1EBO@  +358 44 280 3229
Tehtävän kuvaus: Neuvoo ja opastaa radiopartiosta kiinnostuville miten ja mistä löytyvät kontaktit lippukuntiin. Miten pääsee toimintaan mukaan. Mitkä radiopartiotapahtumat ovat jokavuotisia ja tärkeitä. Apusi liiton jäsenenä, voit tuoda asemasi ja olla operaattori näissä tapahtumissa partiolaisille.
Tekninen neuvoja /
Teknisk rådgivare
Timo Kuhmonen, OH7HMS@ +358 400 854 913
Todisteohjaaja /
Awardmanager
Jari Talkara, OH1BOI@ +358 40 525 0761
Tehtävän kuvaus: Todiste- ja kuntaohjaaja innostaa radioharrastajia todisteiden hankkimiseen, myöntää SRAL:n awardeja yhteydet/kuittaukset tarkistaen ja huolehtii, että näiden awardien säännöt sekä kuntaluettelo ovat ajantasalla. Myös QSL-tarkistukset joitakin ulkomaisia todisteita varten (ei DXCC) ovat osa toimenkuvaa.
Toistinkoordinaattori /
Repeaterkoordinator
Erik Finskas, OH2LAK@ +358 40 588 0003
Tehtävän kuvaus: Toistinasemakoordinaattorin tehtäviin kuuluu toistimien taajuushallinta sekä yleisesti toistimiin liittyvissä kysymyksissä auttaminen. Koordinaattori ylläpitää tietoutta toistinasematekniikoista ja jakaa tietoa edelleen. Toistinasemakoordinaattori ylläpitää myös yhteistä toistinasemalistaa.
Vapepa-ohjaaja/
Koordinator för den frivilliga räddningstjänsten
Paikka avoinna.
Tehtävän kuvaus:Vapepa-ohjaaja tukee alueellisten ja kerhojen Vapepa-ohjaajien toimintaa maakunnissa, auttaa tarvittaessa uusien tulokkaiden, henkilöiden ja kerhojen tuloa SRAL:n Vapepa-toimintaan. Ohjaaja seuraa, tilastoi ja uutisoi ajankohtaisista Vapepa-aiheista ja on SRAL:n edustaja Vapepan valtakunnallisessa keskustoimikunnassa ja sen työvaliokunnassa. Vapepa-ohjaaja on myös yhdyshenkilönä Liiton Vapepa-toiminnan saamien lahjoituksien kanavoinnissa. Vapepa-ohjaajan merkittävänä tukena on SRAL:n oma Vapepa-toimikunta.
V/U/SHF-ohjaaja /
V/U/SHF-manager
Jussi Liukkonen, OH5LK@
VHF-kilpailuohjaaja /
VHF contestmanager
Juho Kukkula, OH6ZZ@ +358 50 334 2107
YOTA-yhdyshenkilö /
YOTA manager
Kati Harjula, OH2FKX@

SRAL:n alueelliset Vapepa-ohjaajat

SRAL:n toimikunnat

HF-kilpailutoimikunta
Kim Östman, OH6KZP@
Mauno Hirvonen, OH7UE@
Timo Klimoff, OH1NOA@
Tiina Kela, OH8BBO@
Esa Korhonen, OH7WV@
Ari Vepsäläinen, OH6MW@
Toimikunnan sähköpostiosoite radiosport@
Historiatoimikunta
Puheenjohtaja Ritva Korjus, OH2CJ@
Kalervo Korjus, OH2CX@
Heikki Lahtivirta, OH2LH@
Raimo Lehto, OH2BCI@
Antti Salmenlinna, OH2MNI@
Toimikunnan sähköpostiosoite historia@
Kerhotoimikunta
Puheenjohtaja Vili Peippo, OH5GE@ +358 45 641 6063
Juha Biström, OH2EAN@
Tiina Kela, OH8BBO@
Veli-Matti Pappinen, OH7JEV@
Toimikunnan sähköpostiosoite kerhotoimikunta@
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja Heikki Lahtivirta, OH2LH@ +358 40 522 8596
Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH@ +358 50 559 2226
Juha Cederlund, OH3RF@
Marko Saloranta, OH2LGW@
Tuomas Tauriala, OH3ERV@
Toimikunnan sähköpostiosoite koulutus@
Markkinointitiimi
Puheenjohtaja Pertti Kaijasilta, OH2EUX@
Merja Koivaara, OH1EG@
Pejk Berghäll, OH2EQF@
Dimi Doukas, OH2DD@
Pertti Koivula, OH2BEE@
Raimo Lehto, OH2BCI@
Toimikunnan sähköpostiosoite markkinointi@
Määräystyöryhmä
Puheenjohtaja Marko Wirtanen, OH8WM@ +358 41 702 2652
Erik Finskas, OH2LAK@
Marko Leikola, OH2BUF@
Antero Väänänen, OH6NG@ +358 40 731 4777
Paul-Henrik Lindroos, OH1LSQ@ +358 40 587 5925
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Antti Salmenlinna, OH2MNI@
Pekka Pussinen, OH8HBG@ +358 400 598 873
Jussi Liukkonen, OH5LK@
Pekka Länsman, OH2NCS@
Tomas Tallkvist, OH6NVQ@
Työryhmän sähköpostiosoite maaraykset@
Nuorisotiimi
Anu Hynninen, OH6ME@
Kati Harjula, OH2FKX@
Antti Louko, OH6VA@
Vilma Törö, OH2VT
Niko Vanhatalo, OH5CZ@
Toimikunnan sähköpostiosoite nuoriso@
(Täydennetään.)
Pätevyystutkijakunta (PTK)
 Puheenjohtaja Reijo Mantsinen, OH7GGX@
Heikki Lahtivirta, OH2LH@
Henri Olander, OH3JR
Juuso Wallin, OH1BAR@
Pätevyystutkijakunnan sähköpostiosoite ptk@
Tekninen ylläpito -ryhmä
Harri Sundberg, OH4BW@
Vili Peippo, OH5GE@
Radioamatööri-lehden toimitusneuvosto
Jukka Sirviö, OH6DD@ +358 40 503 8904
Sihteeri Annika Salmenlinna, OH2HSJ@ +358 9 562 5988 SRAL:n toimisto
Toimitusneuvoston sähköpostiosoite raneuvosto@
(Täydennetään.)
SRAL 100 v. – toimikunta
Puheenjohtaja Merja Koivaara, OH1EG@
Ritva Korjus, OH2CJ@
Kalervo Korjus, OH2CX@
Marko Saarela, OH2LRD@
Antero Tanninen, OH1KW@
Toimikunnan sähköpostiosoite sral100@
Turva-toimikunta (turvallisuusviestiliikenne)
Puheenjohtaja Jyri Putkonen, OH7JP@ +358 45 853 2488
Tommi Holopainen, OH7JJT@
Jari Myntti, OH5ZN@ +358 400 906 513
Anders Nygård, OH1MTD@
Juha Pauri, OH9FKL@
Kari Salminen, OH3BJL,@
Toimikunnan sähköpostiosoite turva@
Vammaistoimikunta
Puheenjohtaja Kenneth Ekholm, OH2FP@
Hannu Hollmen, OH1HAQ@
Allan Nurmi, OH1FJK@
Tomi Piela@ +358 400 840 733
Sihteeri/Sekr. Annika Salmenlinna, OH2HSJ@ +358 9 562 5988 SRAL:n toimisto
Toimikunnan sähköposti vammaistoimikunta@
Vapepa-toimikunta
Esa Harjula, OH5KRQ@ +358 44 512 9059
Jukka Pappinen, OH6MWQ@ +358 44 275 2213
Vili Peippo, OH5GE@ +358 45 641 6063
Matti Rouhiainen, OH2PO@ +358 40 755 7879
Jouni Ståhl, OH2JIU@ +358 50 301 9423
Keijo Veijanen, OH6FT@ +358 400 640 547
Timo Ärlig, OH3FN@ +358 40 569 0710
Toimikunnan sähköposti vapepa@
(Täydennetään.)
VHF-valiokunta
Puheenjohtaja Jussi Liukkonen, OH5LK,@
Matti Aarnio, OH2MQK@ +358 400 285 469
Saku Elovaara, OH1SA@ +358 50 584 6171
Erik Finskas, OH2LAK@
Michael Fletcher, OH2AUE@ +358 50 550 5293
Jari Koivurinne, OH3UW@ +358 40 722 3443
Juho Kukkula, OH6ZZ@ +358 50 334 2107
Peter Lytz, OH2AVP@
Eino Metsämäki, OH2DG@
Pekka Pussinen, OH8HBG@ +358 400 598 873
Jukka Sirviö, OH6DD@
Hannu Reko, OH3DP@ +358 40 5515 913
Jouni Ståhl, OH2JIU@ +358 50 301 9423
Ari Väisänen, OH3LWP@
Marko Wirtanen, OH8WM@ +358 41 702 2652
Valiokunnan sähköposti vhf@
YL-toimikunta
Tiina Kela, OH8BBO@
Mia Lamponen, OH4ML@
Toimikunnan sähköposti yl@
(Täydennetään.)