SRAL Toiminta

Vaalit 2018 / Valet 2018

Vaalikuoria.

Puheenjohtajan vaalissa liitolle valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi. Kaksi hallitusvaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan puolestaan hallitukseen kolmeksi vuodeksi. Mikäli puheenjohtajaksi valitaan hallituksessa jo oleva henkilö, hänen jäljellä olevaksi kaudekseen valitaan hallitusvaaleissa kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Lue lisää vaalisivuilta

 

Ordförande väljs för en två år lång period. De två kandidater som får mest röster i styrelseval, väljs till styrelsen för en tre år lång period. Ifall en person som redan är styrelsemedlem väljs till ordförande, väljs för dennes återstående mandatperiod den kandidat i styrelsevalet som erhållit tredje flest röster.

Läs mera