IARU -taajusjakosuositus

Leirikoulu 2019

Slider

IARU Reg. 1 Taajuusjakosuositus

IARU on antanut 135 kHz:stä aina 241 GHz:lle asti taajuusjakosuosituksen helpottaakseen harrastuksemme eri osa-alueiden asemia löytämään juuri omasta alastaan kiinnostuneita vasta-asemia. Bandijaolla saadaan lisäksi meille jaetut bandit tehokkaampaan käyttöön.

Jokainen IARU:n region tekee bandijakotaulukot omalle alueelleen. Muutokset tehdään IARU:n kokouksissa jäsenliittojen aloitteiden mukaisesti ja tultuaan hyväksytyksi ne kattavat aina koko regionin. Bandijakotaulukko on suositus, jonka noudattaminen on vapaaehtoista.

Tästä huolimatta on toivottavaa, että mahdollisimman moni noudattaa niitä workkiessaan, sillä muuten liikennöinti bandeilla käy hankalammaksi ja tahattomien häiriöiden määrä muille saman bandin harrastajille lisääntyy.

Bandijako on kaikkien radioamatöörien etu

 • HF Taajuusjakosuositus

  Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Landshutissa 2017.

  135 kHz

  472 kHz

   

  Työskentelytaajuutta valittaessa tulee erityisesti huomioida häiriöiden välttäminen vielä käytössä olevien radionavigointimajakoiden (NDB) kanssa.

  (#) suurinta kaistaleveyttä ei ole määritelty, mutta enintään 500 Hz on suositus.

  1,8 MHz

   

  Niissä maissa joissa on SSB-alue VAIN 1840 kHz alapuolella, voivat radioamatöörit jatkaa sen käyttämistä, mutta kansallisten liittojen tulisi näissä maissa tehdä kaikki mahdollinen, jotta lupaviranomaiset siirtäisivät puhealueen Region 1 taajuussuunnitelman mukaiseksi. (Davos 2005).

  3,5 MHz

  5 MHz

   

  Paikallisten verkkojen ja rätinpurentayhteyksien ei tulisi käyttää 5 MHz aluetta, vaan sen sijasta 3,5 tai 7 MHz taajuusalueita, joilla on enemmän taajuuskaistaa käytettävissä.

  7 MHz

  10 MHz

   

  SSB:tä voivat käyttää hätäliikenteeseen osallistuvat asemat tilanteessa, jossa on kyse välittömästä hengenvaa- rasta tai aineellisesta uhasta.

  Taajuuskaistaa 10120–10140 kHz voidaan käyttää SSB-lähetyksiin päiväntasaajan eteläpuolisessa Afrikassa paikalliseen valoisaan aikaan.

  Uutislähetyksiä (bulletiineja) ei tulisi lähettää 10 MHz alueella millään lähetelajilla.

  14 MHz

  Taajuus (kHz) Max. kaistanleveys (Hz) Suositeltu lähetelaji ja käyttö
  14000–14060 200 CW, kilpailut, 14055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus
  14060–14070 200 CW, 14060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
  14070–14089 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
  14089–14099 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  14099–14101 IBP, ainoastaan majakat
  14101–14112 2700 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  14112–14125 2700 Kaikki lähetelajit
  14125–14300 2700 Kaikki lähetelajit, SSB-kilpailut, 14130 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 14195 kHz ± 5 kHz = etuoikeus DX-peditioilla, 14230 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 14285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus
  14300–14350 2700 Kaikki lähetelajit, 14300 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus

  18 MHz

  21 MHz

  Taajuus (kHz) Max. kaistanleveys (Hz) Suositeltu lähetelaji ja käyttö
  21000–21070 200 CW, 21055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus, 21060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
  21070–21090 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
  21090–21110 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  21110–21120 2700 Kaikki lähetelajit (paitsi SSB) – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  21120–21149 500 Kapeakaistaiset lähetyslajit
  21149–21151 IBP, ainoastaan majakat
  21151–21450 2700 Kaikki lähetelajit, 21180 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus, 21285 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 21340 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus, 21360 kHz = maailmanlaajuinen hätäliikenteen keskitaajuus

  24 MHz

  Taajuus (kHz) Max. kaistanleveys (Hz) Suositeltu lähetelaji ja käyttö
  24890–24915 200 CW, 24906 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
  24915–24925 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
  24925–24929 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  24929–24931 IBP, ainoastaan majakat
  24931–24940 2700 Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat
  24940–24990 2700 Kaikki lähetelajit, 24960 kHz = digitaalisen puheaktiviteetin keskitaajuus

  28 MHz

  Taajuus (kHz) Max. kaistanleveys (Hz) Suositeltu lähetelaji ja käyttö
  28000–28070 200 CW, 28055 kHz = QRS-aktiviteetin keskitaajuus 28060 kHz = QRP-aktiviteetin keskitaajuus
  28070–28120 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit
  28120–28150 500 Kapeakaistaiset lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  28150–28190 500 Kapeakaistaiset lähetelajit
  28190–28199 IBP, alueelliset vuorottelevat majakat
  28199–28201 IBP, maailmanlaajuinen vuorotteleva majakkaverkko
  28201–28225 IBP, jatkuvasti lähettävät majakat
  28225–28300 2700 Kaikki lähetelajit – majakat
  28300–28320 2700 Kaikki lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  28320–29000 2700 Kaikki lähetelajit, 28330 kHz = digitaalisen puhe- aktiviteetin keskitaajuus, 28360 kHz = SSB QRP-aktiviteetin keskitaajuus, 28680 kHz = kuvalähetysaktiviteetin keskitaajuus
  29000-29100 6000 Kaikki lähetelajit
  29100–29200 6000 Kaikki lähetelajit, FM simplex: 10 kHz kanavat
  29200–29300 6000 Kaikki lähetelajit – digitaaliset lähetelajit, automaattiset data-asemat (miehittämättömät)
  29300–29510 6000 Satelliittiyhteyksien alaslinkki
  29510–29520 Suojakanava
  29520–29590 6000 Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien sisäänmeno, (RH1–RH8)
  29600 6000 Kaikki lähetelajit – FM-kutsukanava
  29610 6000 Kaikki lähetelajit, FM simplex-toistimet (sisäänmeno ja ulostulo)
  29620–29700 6000 Kaikki lähetelajit – FM-toistinasemien ulostulo, (RH1–RH8)

   

  Huomautuksia

  Taajuudet käyttösuosituksessa viittaavat lähetteen käyttämään todelliseen lähetyskaistaan (ei siis vaimennetun kantoaallon taajuuteen!).

  Lähettimen korkein asteikkolukema USB-puheella saa olla 14347 kHz, 18165 kHz, 21447 kHz ja 24987 kHz kyseisillä alueilla, sillä muuten ylempi sivunauha osuu alueen ulkopuolelle.

  (*) Matalin lähettimen asteikkolukema LSB-puhetyöskentelyssä: 1843, 3603 tai 7053 kHz

  (##) Ylin lähettimessä näkyvä taajuus USB-puhetyöskentelyssä5 MHz alueella: 5363 kHz

  CW-yhteydet hyväksytään kaikkialla kaikilla alueilla, ei kuitenkaan majakkakaistoilla. (DV05_C4_Rec_13).

  Amplitudimodulaatiota (AM) voidaan käyttää puhealueilla edellyttäen, että naapuritaajuuksien käyttäjät otetaan huomioon. (NRRL Davos 05).

  Sivunauhojen käyttö

  Alle 10 MHz taajuuksilla käytetään alempaa sivunauhaa (LSB) ja yli 10 MHz taajuuksilla ylempää sivunauhaa (USB). Poikkeuksena 5 MHz, jolla suositellaan USB:n käyttöä.

  Kilpailut

  Kun kyse ei ole DX-yhteyksistä, kilpailukaistat eivät saisi sisältää taajuuksia 3500–3510 kHz ja 3775–3800 kHz.

  Kilpailut tulisi rajoittaa 1,8, 3,5, 7 14, 21 ja 28 MHz alueille. Kilpailuaktiviteettia ei hyväksytä 5, 10, 18 ja 24 MHz alueilla.

  Niille radioamatööreille, jotka eivät osallistu kilpailuihin, suositellaan kilpailuista vapaiden alueiden (10, 18 ja 24 MHz) käyttöä suurimpien kansainvälisten kilpailujen aikana. (DV05_C4_Rev_07).

  Miehittämättömät lähetysasemat

  Termi ”automaattinen data-asema” sisältää myös viestejä tallentavat ja edelleen lähettävät asemat.

  IARU:n jäsenliittoja kehotetaan rajoittamaan miehittämättömien asemien käyttöä HF-alueella.

  Miehittämättömien automaattiasemien käyttö suositellaan tapahtuvaksi vain operaattorin valvonnassa. Poikkeuksen muodostavat ne majakat, joista on sovittu IARU Region 1:n majakkakoordinaattorin kanssa, sekä erikoisluvalla toimivat kokeiluasemat.

  Miehittämättömien lähetysasemien, ja niihin liittyvän operoinnin, tulee noudattaa taajuussuosituksessa määriteltyjä taajuuksia ja kaistaleveyksiä.

  Miehittämättömän lähetysaseman operaattori on vastuussa siitä, että se ei aiheuta häiriötä muulle liikenteelle. Tämä on erityisen tärkeää 10 MHz alueella, jolla radioamatööriliikenne on vain toissijaisin oikeuksin.

  Majakat

  Lisätietoa IARU Region1 majakkakäytännöistä löytyy ”IARU Region 1 HF Manager Handbook”:sta.

   

  Päivitetty Erkki Heikkisen, OH2BF, suomentamasta ja Jukka Heikinheimon, OH2BR, oikolukemasta taajuusjakosuosituksesta 2009. Päivitetty vastaamaan vuoden 2017 tilannetta / Markku Toijala, OH2BQZ.

   

   

 • V/U/SHF taajuusjakosuositus

  Päivitetty IARU Region 1 -konferenssissa Sun Cityssa 2011.

  50 MHz

  Taajuus (MHz)
  50.000 - 50.100 Vain CW
  50.100 - 50.500 Kapeakaistalähetteet
  50.500 - 52.000 Kaikki lähetteet

  Käyttö:
  50.020 - 50.080 Vain majakat
  50.100 - 50.130 Vain maanosien väliset yhteydet
  50.090 CW-aktiviteetin keskitaajuus
  50.110 DX-kutsutaajuus
  50.150 SSB-aktiviteetin keskitaajuus
  50.185 Crossband aktiviteetin keskitaajuus
  50.200 MS-aktiviteetin keskitaajuus (CW/SSB)
  50.510 SSTV (AFSK)
  50.550 FAX
  50.600 RTTY (FSK)
  50.620 - 50.750 Digitaaliset lähetteet
  51.210 - 51.390 Toistimet sisään
  51.410 - 51.590 FM-simplex F41-F59 (kanavajako 20 kHz)
  51.510 FM-simplex kutsukanava F51
  51.810 - 51.990 Toistimet ulos RF81-RF99

  144 MHz

  Taajuus (MHz)
  144.000 - 144.035 Vain EME (CW/SSB)
  144.035 - 144.150 Vain CW
  144.150 - 144.400 SSB
  144.400 - 144.490 Majakat
  144.500 - 144.800 Kaikki lähetteet
  144.800 - 144.990 Digitaaliset lähetteet
  144.994 - 145.1935 Toistimet sisään (12.5 kHz kanavajako)
  145.194 - 145.5935 FM-simplex (12.5 kHz kanavajako)
  145.594 - 145.7935 Toistimet ulos RV48-RV62 (12.5 kHz kanavajako)
  145.800 - 146.000 Satelliitit

  Käyttö:
  144,050 CW-aktiviteetin keskitaajuus
  144.100 - 144.126  Meteor Scatter Random CW
  144.140 - 144.150 FAI CW
  144.150 - 144.160 FAI SSB
  144.195 - 144.205  Meteor Scatter Random SSB
  144,300 SSB-aktiviteetin keskitaajuus
  144.390 - 144.400 Meteor Scatter Random SSB
  144.490  SAREX-uplink
  144,500 SSTV -kutsutaajuus
  144.525  ATV SSB talk-back keskitaajuus
  144.600  RTTY-kutsutaajuus
  144.700  FAX-kutsutaajuus
  144.750  ATV-kutsutaajuus/talk-back
  144.800  APRS
  144.825  Pakettiradio
  144.850  Pakettiradio
  144.875  Pakettiradio
  145.000 - 145.1875  Toistimet sisään
  145.200  V16 Miehitetyt avaruusasemat
  145.2125  V17 Simplex ( V16 - V47)
  145.225  V18
  145.2375  V19
  145.250  V20
  145.2625  V21
  145.275  V22
  145.2875  V23
  145.300  V24 RTTY
  145.3125  V25
  145.325  V26
  145.3375  V27
  145.350  V28
  145.3625  V29
  145.375  V30
  145.3875  V31
  145.400  V32
  145.4125  V33
  145.425  V34
  145.4375 V35
  145.450  V36
  145.4625  V37
  145.475  V38
  145.4875  V39
  145.500  V40 FM-kutsutaajuus
  145.5125  V41
  145.525  V42
  145.5375  V43
  145.550  V44
  145.5625  V45
  145.575  V46
  145.5875  V47
  145,600 RV48 145.000 sisään
  145.6125  RV49 145.0125
  145.625 RV50 145.025
  145.6375  RV51 145.0375
  145.650  RV52 145.050
  145.6625   RV53 145.0625
  145.6875  RV55 145.0875
  145.700  RV56 145.100
  145.7125  RV57 145.1125
  145.725  RV58 145.125
  145.7375  RV59 145.1375
  145.750  RV60 145.150
  145.7625  RV61 145.1625
  145.775  RV62 145.175
  145.7875  RV63 145.1875
  145.800  V64 Miehitetyt avaruusasemat (duplex)

  432 MHz

  Taajuus (MHz)
  432.000 - 432.150  Vain CW
  432.150 - 432.400  CW/SSB
  432.400 - 432.500  Majakat
  432.500 - 432.600  Lineaariset toistimet sisään
  432.600 - 432.800  Lineaariset toistimet ulos
  432.994 - 433.381  Toistimet sisään
  433.394 - 433.581  FM-simplex
  433.600 - 434.594  Kaikki lähetteet
  434.594 - 434.981  Toistimet ulos
  434.981 - 438.000  Satelliitit

  Käyttö:
  432.000 - 432.025  EME
  432.050  CW-aktiviteetin keskitaajuus
  432.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus
  432.350  Mikroaalto talk-back keskitaajuus
  432.500  Kapeakaista SSTV- kutsutaajuus
  432.600  RTTY (FSK/PSK)
  432.700  FAX (FSK)
  432.725*  Pakettirunkoverkko
  432.750  Pakettiradio
  432.775*  Pakettirunkoverkko
  433.400  SSTV (FM/AFSK)
  433.425  U274 Simplex (U272 - U286)
  433.450  U276
  433.475  U278
  433.500  U280 FM-kutsutaajuus
  433.525  U282
  433.550  U284
  433.575  U286
  433.600  RTTY (AFSK/FM)
  433.625  Pakettirunkoverkko
  433.650  Paketti BBS 1200 Bd portit
  433.675  Paketti, paikallisliik. (1200 Bd)
  433.700  Paketti, paikallisliik. (9600 Bd)
  433.725  Cluster 1200 Bd portit
  433.750  Pakettiradio
  433.775  Pakettirunkoverkko
  434.450  Pakettiradio
  434.475  Paketti BBS 9600 Bd portit
  434.500  Cluster 9600 Bd portit
  434.525*  Pakettirunkoverkko
  434.550  Pakettiradio
  434.575*  Pakettirunkoverkko
  434.600 ulos RU368 433.000 sisään
  434.625  RU370 433.025
  434.650  RU372 433.050
  434.675  RU374 433.075
  434.700  RU376 433.100
  434.725  RU378 433.125
  434.750  RU380 433.150
  434.775  RU382 433.175
  434.800  RU384 433.200
  434.825  RU386 433.225
  434.850  RU388 433.250
  434.875  RU390 433.275
  434.900  RU392 433.300
  434.925  RU394 433.325
  434.950  RU396 433.350
  434.975  RU398 433.375

  1296 MHz

  Taajuus (MHz)
  1240.000 - 1243.250  Kaikki lähetteet
  1243.250 - 1260.000  ATV
  1260.000 - 1270.000  Satelliitit
  1270.000 - 1272.000  Kaikki lähetteet
  1272.000 - 1290.994  ATV
  1290.994 - 1291.481  Toistimet sisään RM0-RM19
  1291.494 - 1296.000  Kaikki lähetteet
  1296.000 - 1296.150  CW
  1296.150 - 1296.800  CW/SSB
  1296.800 - 1296.9875  Vain majakat
  1296.994 - 1297.481  Toistimet ulos RM0-RM19
  1297.494 - 1297.981  FM-Simplex SM20-SM39
  1298.000 - 1300.000  Kaikki lähetteet

  Käyttö:
  1240.000 - 1241.000  Digitaalilähetteet
  1296.000 - 1296.025  EME
  1296.200   CW/SSB-aktiviteetin keskitaajuus
  1296.400 - 1296.600  Lineaariset toistimet sisään
  1296.500  SSTV
  1296.600  RTTY
  1296.600 - 1296.800  Lineaariset toistimet ulos
  1296,700 FAX
  1297.500   FM-aktiviteetin keskitaajuus
  1298.500 - 1300.000  Digitaaliset lähetteet

  2,3 GHz

  Taajuus (MHz)
  2300.000 - 2320.000  Kansallinen käyttö
  2320.000 - 2320.150  Vain CW
  2320.150 - 2320.800  CW/SSB
  2320.800 - 2321.000  Vain majakat
  2321.000 - 2322.000  FM (simplex ja toistimet)
  2322.000 - 2400.000 Kaikki lähetteet
  2400.000 - 2450.000  Satelliitit

  Käyttö:
  2304.000 - 2308.000  Kapeakaistalähetteet
  2320.000 - 2320.025  EME
  2320.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus
  2322.000 - 2355.000  ATV
  2355.000 - 2365.000  Digitaaliset lähetteet
  2365.000 - 2370.000  Toistimet
  2370.000 - 2392.000  ATV
  2392.000 - 2400.000  Digitaaliset lähetteet

  3,4 GHz

  Taajuus (MHz)
  3400.000 - 3402.000 CW/EME/SSB
  3402.000 - 3408.000  Kaikki lähetteet

  Käyttö:
  3400.100  CW/EME/SSB-aktiviteetin keskitaajuus

  5,6 GHz

  Taajuus (MHz)
  5650.000 - 5668.000  Satelliitit, uplink
  5668.000 - 5670.000  Kapeakaistalähetteet & satelliitit, uplink
  5670.000 - 5700.000  Digitaaliset lähetteet
  5700.000 - 5720.000  ATV
  5720.000 - 5760.000   Kaikki lähetteet
  5760.000 - 5762.000  Kapeakaistalähetteet
  5762.000 - 5790.000  Kaikki lähetteet
  5790.000 - 5850.000  Satelliitit, downlink

  Käyttö:
  5668.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus
  5760.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus

  10 GHz

  Taajuus (MHz)
  10000.000 - 10150.000  Digitaaliset lähetteet
  10150.000 - 10250.000  Kaikki lähetteet
  10250.000 - 10280.000  Digitaaliset lähetteet
  10368.000 - 10370.000  Kapeakaistalähetteet
  10450.000 - 10500.000  Satelliitit & kaikki lähetteet

  Käyttö:
  10368.200  SSB-aktiviteetin keskitaajuus

  24 GHz

  Taajuus (MHz)
  24000.000 - 24048.000  Satelliitit
  24048.000 - 24050.000  Kapeakaistalähetteet
  24050.000 - 24250.000  Kaikki lähetteet

  Käyttö:
  24048.200  Kapeakaista-aktiviteetin keskitaajuus
  24125.000  Laajakaistalähetteille suositeltu taajuus

  47 GHz

  Taajuus (MHz)
  47000.000 - 47200.000  Kaikki lähetteet

  Käyttö:
  47088.000  Kapeakaistalähetteiden aktiviteettikeskitaajuus