Koulutus

Ilmoittautuminen nuorten Polar-leirille on auki

Lue lisää

TULOSSA:

Arrow
Arrow
Slider

Kouluttaudu Radioamatööriksi

Radioamatööritoiminnan täysimittainen harrastamien vaatii pätevyystutkinnon suorittamisen. Pätevyystutkinto suorituksia valvoo ja pätevyystodistukset myöntää viestintävirasto. Pätevyystutkinnon suorittaminen on jaettu tutkintomoduuleihin, joita Suomessa on kolme erilaista:

  • K-moduuli, joka sisältää radioliikennöintimenetelmät ja viranomaismääräyksiä radioamatööritoimintaan ja liikennöintiin liittyen
  • T1- moduuli, jossa on sähkö- ja radiotekniikan alkeet
  • T2-moduuli, syvällisempi sähkö- ja radiotekniikan aineisto

Suomessa radioamatööripätevyysluokkia on kaksi erilaista: perusluokka ja yleisluokka. Perusluokan pätevyyden vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut K- ja T1- moduulit.  Yleisluokan pätevyydenvaatimuksena puolestaan on hyväksytysti suoritetut K- ja T2- moduulit.

Tutkintomoduuleita voi suorittaa vaikka kaikki kolme kerralla, kaksi tai vain yhden kerrallaan. Tutkintomoduulisuoritukset ovat elinikäisiä eli ne eivät vanhene.

Radioamatööritoiminnassa alkuun pääsemiseen ja tutkinnon suorittamiseen täytyy vaadittujen asioiden oppimiseksi opiskella.

Asioita voi opiskella paikallisten radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla, omatoimisesti, SRAL:n kesäleirillä järjestettävällä leirikoulussa tai tutun radioamatöörin opastuksella. Kurssit alkavat yleensä syksyisin, mutta kannattaa kysellä kerhoilta tarkempia tietoja. Vaikka lähimmällä kerholla ei alkaisikaan kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun ja vastauksia kysymyksiin.

Vaikka radioamatöörin pitääkin suorittaa pätevyystutkinto, kuka tahansa voi pitää yhteyksiä radioamatööriasemalta radioamatöörin valvonnassa. Kannattaa siis mennä kerholle tai tutun radioamatöörin luo kokeilemaan.

Radiosuunnistajalla on kädessään vastaanotin ja kartta.

Fox-oring-harjoitukset Espoossa

Tule kokeilemaan fox-oringia, jossa yhdistyy perinteinen suunnistus ja radiosuunnistus. Ensin suunnistetaan kartalle merkittyyn rastiympyrään, minkä jälkeen etsitään rasti vastaanottimen avulla. Fox-oring-harjoitukset pidetään sunnuntaina 12.8. kello 10–13 Espoossa. Kokoontumisosoite on Kellonummentie 3, Espoo. Kartan saa harjoituksen ...
Lue lisää...
Polar-leirin logo.

Ilmoittautuminen nuorten Polar-leirille on auki

SRAL:n nuorisotiimi järjestää 7.–9.9. Liedossa Liesan majalla liiton nuorisojäsenille suunnatun viikonloppuleirin. Sen tarkoituksena on yhdistää nuoria radioamatöörejä workkimisen, uuden oppimisen ja yhdessäolon avulla. Leirillä voit oppia monia uusia taitoja aina sähköttämisestä juottamiseen. Tapahtuman ilmoittautuminen on ...
Lue lisää...
Lasse vetää köydestä.

Mastokurssin tunnelmia

SRAL järjesti 19.5. jo kolmannen kerran Mastotyön perusteet -kurssin. 15 henkilöä kokoontui Artjärven Viestikalliolle aurinkoisena aamupäivänä. Aluksi perehdyttiin mastotyön teoriaan ja oikeisiin työtapoihin. Maittavan lounaan jälkeen tutustuttiin varusteisiin. Kurssin viimeistä osiota varten siirryttiin Mustilaan, jossa ...
Lue lisää...
Kompassi ja kuulokkeet.

ARDF-harjoituksia

Pääkaupunkiseudulla järjestetään radiosuunnistusharjoitukset seuraavina lauantaipäivinä: 21.4. 80 metriä Helsinki, 5.5. kaksi metriä Kauniainen, 19.5. sprintti Espoo ja 26.5. kaksi metriä Helsinki. Tampereella järjestetään 80 metrin harjoitukset ja suunnistuksen opetusta lauantaina 12.5. Pispalanharjulla ...
Lue lisää...
Joukko ihmisiä ja turvavarusteita.

Mastokurssi 19.5.

Missä ja milloin? SRAL järjestää yhteistyössä Artjärven Viestiteknisen Yhdistyksen kanssa mastotyöturvallisuuden perusteet -kurssin. Kurssi pidetään lauantaina 19.5.2018 Artjärven Viestikalliolla. Kurssin sisältö Kurssilla käydään läpi turvallisuusasioita ja varoitetaan vaaranpaikoista. Lisäksi tutustutaan putoamissuojainten käyttöön, varusteisiin ja niiden ...
Lue lisää...
SRAL-logo

Ensimmäinen pilottikurssi on pidetty Tampereella

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, on pilotoinut ensimmäisenä uuden SRAL:n koulutusuudistuksen mukaisen radioamatöörikurssin. Kurssin tuloksena saatiin yhdeksän uutta radioamatööriä. Kurssilla käytettiin apuna SRAL:n uutta Moodle-oppimisympäristöä ja liiton koulutustoimikunnan laatimia uusia materiaaleja. Kouluttajat olivat mukana ”todella hyvillä ...
Lue lisää...
Loading...

Radioamatööritoiminta ei enää ole pelkkää sähköttämistä.

Hyvin yleinen luulo on, että radioamatööritoiminta on ”titaamista”, sähkötystä morsekoodilla. Näin ei nykyisin enää ole. Sähkötys on poistunut vaatimuksista jo monta vuotta sitten niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Sähkötyksellä on edelleen vankka ja innokas käyttäjäkunta, mutta radioamatööritutkintovaatimuksissa ei enää sähkötystä siis ole. Sähkötys on eritäin tehokas huonoissa radiokeliolosuhteissa. Silloin kun puhetta ei saada perille ymmärrettävästi niin morsesähkötyksellä viesti menee perille. Sähkötys on itseasiassa ensimmäinen ”digitaalinen” menetelmä välittää viesti perille. sähkötyksessä merkki on päällä tai ei. Aivan samoin kuin tietokoneissa on bittejä joilla on arvot, ”1” tai ”0”