SRAL svenska

Tule lukemaan bulletiinia!

Slider

SRAL

Suomen Radioamatööriliitto ry – Finlands Radioamatörförbund rf. eller SRAL är den nationella centralorganisationen för Finlands radioamatörer. Förbundet grundades år 1921. Till förbundet hör cirka 3600 medlemmar.

Vad gör förbundet?

 • Anordnar evenemang såsom årliga vårdagar, sommarläger, lägerskola och höstdagar
 • Anordnar utbildning såsom mastsäkerhetskurser, förstahjälpkurser, elektronikverkstäder och radioorienteringsövningar
 • Publicerar undervisningsmaterial och annan litteratur som hör till amatörradioverksamhet
 • Ger ut Radioamatööri-tidningen
 • Handledarnätverket betjänar medlemskåren bland annat vid tekniska problem
 • Anordnar radioamatörtävlingar
 • Anordnar radiokommunikationsövningar
 • Säljer litteratur med anknytning till amatörradio, ferriter och medlemsprodukter
 • Stödjer radioamatörklubbarnas utbildningsverksamhet
 • Deltar i mässor och andra evenemang där hobbyn presenteras. Lånar och producerar presentationsmaterial till medlemsklubbarna för sådana evenemang
 • Upprätthåller ARX-esamenssystemet och frågebankerna för radioamatörexamina.
 • Svarar för anordnande av radioamatörexamina i Finland.
 • Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket i frågor gällande amatörradiobestämmelser, -frekvenser och behörighetsexamina.
 • Koordinerar radioamatörernas radiokonditionsfyrar och repeaterstationer i Finland.
 • Deltar i SESKO:s SK CISPR-kommitté, som följer med standardiseringen gällande radiostörningar och påverkar de standarder som uppgörs.
 • Bevakar användningen av amatörradiofrekvenserna och verkar tillsammans med IARU och telemyndigheterna för att hålla de frekvensområden som anvisats exklusivt åt radioamatörerna fria från annan radiotrafik.
 • Är medlem i den internationella amatörradiounionen (IARU) och de nordiska förbundens samarbetsorganisation (NRAU). Förbundet deltar i det internationella arbetet för att påverka tryggandet av amatörradiofrekvenserna och möjligheterna att utöva amatörradioverksamhet via dessa organisationer. Förbundet deltar i IARU:s och NRAU:s möten och deltar i beredningen av mötesärendena.
 • Representerar radioamatörerna i den frivilliga räddningstjänsten, MPK och i Allianssi ry, takorganisationen för ungdomsarbete i Finland.

Förbundets byrå betjänar medlemmarna och dem som är intresserade av hobbyn i Helsingfors. I kansliet kan du sköta medlemsärenden, bekanta dig med de nyaste utländska tidningarna och träffa andra radioamatörer. Det finns en liten försäljningspunkt i kansliet och ett bibliotek där du kan läsa böcker.

SRAL:s byrå är öppen:

 • må–to, kl. 12.00–16.30
 • fre, kl. 12.00–14.00.

I kansliet betjänas du av:

Ronja Iso-Heiko
tfn (09) 562 5973, ronja ät sral punkt eff i

Postadress: PB 44, 00441 Helsingfors
Besöksadress: Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors

Kontonummer: FI88 1010 3000 0724 13 (IBAN), NDEAFIHH (BIC)

Förbundets publikationer och informationskanaler

 • Radioamatööri-tidningen
 • Kanslibulletinen varje vecka
 • internet-sidor sral.info
 • YLE Tekst-TV-sida nr 590
 • Facebook-sidor
 • Twitter @SralToimisto
 • Styrelsens frågetimme i regel månadens första lördag kl. 14.00 finsk tid, men om tidpunkten meddelas alltid skilt. På grund av radiokonditionerna hålls frågetimmen från maj till augusti (och vid behov i september) på frekvensen 7075 kHz. Under vintern är frekvensen 3685 kHz.

 

AKTUELLT

Aalto.

Määräystyöryhmän tiedote radiotaajuusmääräyksen lausunnosta

Radiotaajuusmääräyksen lausuntoaika päättyi 17.11.2019 Lausuntopalvelussa lausunnolla ollut radiotaajuusmääräyksen ja luvasta vapautettujen radiolähettimien määräyksien luonnokset sulkeutuivat sunnuntaina 17.11.2019 klo 23:59. Lausuntoja annettiin kaiken kaikkiaan 44 kpl, joista radioamatöörejä koskevaa 23 cm:n asiaa käsitteli 24 lausuntoa. Lausuntoja ...
LUE LISÄÄ...
Hallitusvaalien tulokset

Hallitusvaalien tulokset

Hallitusvaalissa eniten ääniä saaneet ehdokkaat, Tiina Kela OH8BBO ja Mikael Nousiainen OH3BHX, valittiin hallitukseen kolmen vuoden toimikaudeksi (2020-2022). Äänimäärät: Tiina Kela 234 kpl Mikael Nousiainen 191 kpl Veli-Matti Pappinen 84 kpl Vaaleissa annettiin yhteensä 509 ...
LUE LISÄÄ...
Thaimaa-Suomi vastavuoroisuusluvat

Thaimaa-Suomi vastavuoroisuusluvat

Thaimaan hallinto- ja lupaviranomainen NBTC sekä radioamatööriliitto RAST juhlistivat kuninkaansa kruunaamisen juhlavuotta kutsumalla 11 vastavuoroisuusmaan edustajat juhlaseminaariin, joka pidettiin lauantaina 16.11.2019 Bangkokissa. Suomi on näistä vastavuoroisuusmaista viimeisin ja erityisen juhlinnan kohteena. Paikalla Suomea edusti Suomen ...
LUE LISÄÄ...
Logomerkit.

SRAL:n lausunto esitykseen sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2193/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ...
LUE LISÄÄ...
Loading...