Amatörradioförkortningar

Tule lukemaan bulletiinia!

Slider

Hem

Amatörradioförkortningarna

I amatörradiotrafiken, liksom inom annan radiotrafik, har man traditionellt använt många tydligt definierade förkortningar. Förkortningarna har ursprungligen skapats främst för trafik med hjälp av telegrafi (CW). I amatörradiotrafiken används många telegrafiförkortningar också på telefoni (FONE).

De av radioamatörerna använda förkortningarna kan uppdelas i fyra grupper:

  • Q-förkortningar med tre bokstäver (som även används inom yrkesmässig radiotrafik)
  • Internationella förkortningar (en sak eller ett uttryck förkortas till 1-4 bokstäver)
  • Tekniska förkortningar (tekniska termer eller uttryck förkortas till 1-4 bokstäver)
  • Fonetiska alfabet. Varje bokstav motsvaras av ett ord som förtydligar bokstaven. I Finland används tre olika alfabet: finska, svenska och engelska

De tre förstnämnda typerna av förkortningar har ursprungligen används i telegrafitrafiken för att göra den snabbare – man sänder inte långa ord ifall de kan ersättas med 1-4 bokstäver.

Man har kommit överens om att i radiokommunikation på foni använda fonetiska alfabet särskilt vid dåliga radiokonditioner, då det finns risk för att en del bokstäver eller ord kan vara svåra att uppfatta. I sådana fall lönar det sig att använda det fonetiska alfabetet för att stava ordet. Visserligen går det åt litet mera tid men tillförlitligheten och förståbarheten ökar markant.

Q-förkortningar

De tio viktigaste Q-förkortningarna (kommer att översättas)

New wpDataTable

Andra Q-förkortningar som används i den dagliga amatörradioverksamheten (kommer att översättas)

Q-förkortningarna

Q-förkortningarna består av tre bokstäver och börjar alltid med bokstaven Q. Det finns en stor mängd Q-förkortningar och deras betydelse kan variera beroende på syftet.

I yrkesmässig trafik kan betydelsen vara något annorlunda än i amatörradiotrafiken.

Q-förkortningen är ofta ett kontaterande eller en uppmaning. Om den förses med ett frågetecken blir förkortningen en fråga.

Exempel:

QRL = Jag är upptagen. Var god stör mig inte. (används ofta i betydelsen ”Frekvensen är upptagen”)

QRL? = Är Ni upptagen? (används ofta i betydelsen ”Är frekvensen upptagen?”)

Q-förkortningarna kan vid behov kompletteras med siffror eller bokstäver, t.ex. C (eller YES) = ja och NO = nej.

Då vi till exempel söker en lämplig ledig frekvens är det god sed att vid telegrafi sända QRL? (Är Ni upptagen?) och vid tal ”Är frekvensen upptagen?” – ”Is this frequency occupied?” innan vi börjar använda frekvensen för att hålla förbindelser. På det sättet försöker vi undvika att störa eventuella andra stationer på frekvensen. Om vi får svaret YES, QRL eller C (ja, jag är upptagen, stör inte) måste vi söka en annan frekvens.

Lyhenne Tarkoitus
AA  kaikki jälkeen ... (All After) sanomaliikenteessä
AB  kaikki ennen ... (All Before) sanomaliikenteessä
ABL  kykenevä (Able)
ABT  noin (About)
ABV  lyhentää (Abbreviate)
AC vaihtovirta (Alternating Current)
ADR osoite (Address)
ADS osoite (Address)
ADS tapaamiin (esp. Adios)
ADV ohje (Advice) 
AER  antenni (Aerial)
AF Afrikka (Africa); pientaajuus (Audio Frequency)
AGN uudestaan, taas (Again)
AHD eteenpäin… edelleen (Ahead)
AL  kaikki (All)
AM modulaatio; aamupäivä (Ante Meridian)
ANI yhtään (Any)
ANR toinen (Another)
ANS vastaus (Answer)
ANT antenni (Antenna)
APP pitää arvossa (Appreciate)
APRX noin, suunnilleen (Approximately)
AR lähetyksen loppu (annetaan yhteen)
AS  odotusaika (annetaan yhteen)
AS M odota minuutti (alkoosa yhteen .---)
AW näkemiin (saks. Auf Wiedersehen)
B olla (Be)
B4 ennen (Before)
BC yleisradio (Broadcast)
BCI yleisradiohäiriö (Broadcast Interference)
BCL yleisradiokuuntelija (Broadcast Listcner)
BCNU näkemiin (Be Seeing You)
BCP paljon (ranske Beaucoup)
BCR yleisradiovastaanotin (Broadcast Receiver)
BCUS  koska, jonka tähden (Because)
BCUZ  koska, jonka tähden (Because)
BD paha, huono (Bad)
BDA syntymäpäivä (Birthday)
BDS hyvää päivää (esp. buenos dias)
BJR  hyvää päivää (ransk. Bonjour)
BK  käynnissä olevan lähetyksen keskeytyspyyntö (Break)
BKG keskeyttää (Breaking)
BKR keskeyttäjä "breikkari" (Breaker)
BLW alle, alla (Below)
BN  kaikki …n ja ...n välillä (All Between) sanomaliikenteessä; myös ollut (Been)
BN  hyvää yötä (esp. Buenas Notches)
BND alue, bandi (Band); myös matkalla johonkin (Bound)
BNE hyvä, hyvää ... (ransk. Bonne)
BQ vastaus RQ-pyyntöön suuntima (BeariIlg)
BRG keskeyttää (Breaking)
BSR hyvää iltaa (ransk. Bonsoir)
BT mutta (But)
BTR parempi (Better)
BUG puoliautomaattiavain
BUK kirja (Book); erityisesti (Call Book)
C ok kyllä
CB Callbook
CC kideohjattu (Crystal Controlled)
CDNT  en (ei) voinut (Couldn't)
CFM  vahvistus (Confirm)
CFMG  vahvistan (Confirming)
CK  tarkistaa, tarkistus (Check)
CKT  piiri (Circuit)
CL  suljen asemani (Closing station); kutsu (Call)
CLBK Callbook
CLD kutsui, kutsuttu (Called)
CLG kutsuu (Calling)
CLIX klikkejä (Clicks)
CLR puhdas, selvä (Clear)
COL vertailu (Collate)
CMG tulee (Coming)
CN voida, voin (Can)
CNDX kelit (Conditions)
CNT en (ei) voi (Cannot)
CNTY maa (Country)
CNU voitko (Can you)
CNVN sopimus (Convention)
CO kideoskillaattori (Crystal Oscillator)
CONDX kelit (Conditions)
COPA kideoskillaattori + pääteaste (Crystal Oscillator + Power Amplifier)
CPI lukeminen "kopitus" (Copy)
CP yleiskutsu tietyille asemille
CQ yleiskutsu kaikille asemille
CRD kortti (Card)
CS kutsumerkki (Call Sign)
CU näkemiin (See You)
CUAGN näkemiin (See you again)
CUD voisi (voisin) (Could)
CUL näkemiin (See You Later)
CUM tulla (Come)
CUPL A muutama (A Couple of)
CCUZ koska, jonka tähden (Because)
CW  sähkötys (Continuous Wave)
D päivämäärä (Date)
DA päivä (Day)
DBL kaksinkertainen (Double)
DC tasavirta (Direct Current)
DCN suunta (Direction)
DCI suoraan (Direct)
DDD merkki jolla asema, joka itse ei ole hädässä, ilmoittaa välittävänsä hädässä olevan aseman liikennettä (annetaan yhteen -..-..-..)
DE edeltää kutsuvan aseman kutsumerkkiä (from)
DEG astetta (Degrees)
DF suuntimalaite (Direction Finder)
DHM Päivämäärä, tunti, minuutti (Date-Hour-Minute)
DIFF ero (Difference); vaikea (Difficult)
DLD toimitettu (Delivered)
DLR kauppias (Dealer)
DLVD toimitettu (Delivered)
DMI ei kannata mainita (Don´t mention it)
DN alas (IDown) taajuudessa
DNT ei, älä (Do not)
DPE tiedot (Dope)
DR hyvä, rakas (Dear)
DS kiitos (saks. Danke schön); päivää (esp. Dias)
DSNT  ei (Does not)
DSW näkemiin (ven. Do svidaniya)
DUNNO en (ei) tiedä (Don't know)
DX kaukainen asema (Distant X)
DXPDN DX-peditio (DX expedition)
EH ? (kysymysmerkki)
EL, ELS antennin elementti, -tit (Element(s))
EM he? ne (Them)
ENI joku, yhtään (Any)
ER täällä (Here)
ERE täällä (Here)
ES ja, &
ETA laskettu saapumisaika (Estimated Time of Arrival)
ETD laskettu lähtöaika (Estimated Time of Departure)
EU Eurooppa (Europe)
FB hieno homma (Fine business)
FD leiri (Field Day)
FDR syöttöjohto (Feeder)
FER -sta (For)
FIVER QSA-5
FLD  kenttä, (Field)
FLR kerros, lattia (Floor)
FM modulaatio; jostakin (From)
FND löysin, löytää (Found)
FNI hauska, huvittava (Funny)
FQ taajuus (Frequency)
FR -sta (For)
FRD ystävä (Friend)
FREQ taajuus (Frequency)
FWD eteenpäin (Forward)
FYI tiedoksi (For your information)
GA anna mennä (Go ahead); GA hyvää iltapäivää (Good afternoon)
GB tapaamiin (Goodbye)
GBA anna tarkempi osoite (Give better address)
GD hyvä (Good); hyvää päivää (Good day)
GE hyvää iltaa (Good evening)
Lyhenne Tarkoitus
ampeeri
AC Alternating Current/ vaihtovirta
A/D  Analog to Digital / analogisesta digitaaliseen
AF  Audio Frequency / äänitaajuus
AFC  Automatic Frequency Control / automaattinen taajuuden säätö
AFSK  Audio Frequency Shift Keying / äänitaajuinen vaihtotaajuusavainnus
AGC  Automatic Gain Control / automaattinen vahvistuksen säätö
Ah  ampeeritunti
ALC Automatic Level Control / automaattinen tason säätö
AM  amplitudimodulaatio
AMTOR  Amateur Teletype Over Radio / virheenkorjaavan kaukokirjoituskoodin amatööriversio
ANT antenni
APF Audio Peak Filter / pientaajuinen huippusuodin (imusuotimen vastakohta)
ASCII American National Standard Code for Information Interchange / tietokoneiden ja kirjoittimien merkkikoodisto
ATV  amatööritelevisio
AVC Automatic Volume Control / automaattinen voimakkuuden säätö
AWG American Wire Gauge / amerikkalainen langan vahvuuden mittajärjestelmä
az/el azimuth/elevation / suunta ja korkeuskulma
B bel (= 10 dB)
Balun balanced to unbalanced (transformer) / epäsymmetrisen ja symmetrisen linjan välinen muuntaja
BC Broadcast / yleisradio
BCD Binary-Coded Decimal
BCI Broadcast Interference / yleisradiohäiriö 
Bd baud (bittiä sekunnissa)
BER Bit Error Rate / bittien virhemäärä
BFO Beat Frequency Oscillator / sivuäänioskillaattori
Bit binääriluvun yksikkö
bit/s bits per second / bittiä sekunnissa
BPF Band Pass Filter / kaistasuodin
BPL Brass Pounders League 
BT Battery / paristo
BW Bandwitdth / kaistaleveys
C coulomb / sähköisen varauksen mittayksikkö, tarkoittaa myös kondensaattoria
CATV Cable Television / kaapelitelevisio
CATVI Cable Television Interference / kaapelitelevisiohäiriö
CB Citizens Band / LA-puhelinalue (27 MHz)
cctv  Closed Circuit Television / suljetun piirin televisio
ccw Coherent CW
Ccw counterclockwise / vastapäivään
CMOS Complementary-symmetry Metaloxide Semiconductor
Coax koaksiaalikaapeli
COR Carrier Operated Relay / kantoaallosta käynnistyvä rele
CPU Central Processing Unit / keskusyksikkö eli suoritin
CRT Cathode Ray Tube / katodisädeputki
Cw Center 'rap / keskiulosotto
CW clcockwise / myötäpäivään, Continuous Wave / (sähkötys)
D Diode / diodi
D/A Digital -to -Analog / digitaalisesta analogiseen
DAC Digital-to-Analog Converter / D/A-konvertteri
db decibel / desibeli (0,1 beliä)
dbi desibeliä verrattuna isotrooppiseen antenniin
dbd desibeliä verrattuna dipoliin
Dbm desibeliä verrattuna 1 milliwattiin
DBM Doubly Balanced Mixer / kaksoisbalansoitu sekoittaja
DC direct current / tasavirta
D-C Direct Conversion / suora sekoitus
Deg degree / aste
DPST Double-Pole Single-Throw / kaksinapainen, yksiasentoinen (kytkin)
DSB Double Side Band / kaksisivunauha (lähetys)
DET Detector / ilmaisija
DF Direction Finding / suuntiminen
DIP Dual in Line / mikropiirin kotelotyyppi
DPDT Double-Pole Double-Throw / kaksinapainen, kaksiasentoinen (kytkin)
DPSK Differential Phase-Shift Keying / differentiaalinen taajuusavainnus
DTMF Dual Tone Multifrequency / kaksiääni-signalointilaji
DVM Digital Voltmeter / digitaalinen volttimittari
DX Distant X / kaukoyhteys; Duplex
DXCC DX Century Club /"sadan DX:n kerho" - yli 100 maata workkineille (USA)
E jännite amerikkalaisessa kirjallisuudessa, Suomessa kuvaa sähkömotorista voimaa
ECL  Emitter Coupled Logic / emitterikytketty logiikka
EHF Extremely High Frequency / erittäin korkea taajuus (30-300 GHz)
EIRP Effective Isotropic Radiated Power / isotrooppinen säteilyteho
ELF Extremely Low Frequency / erittäin matala taajuus
EME Earth-Moon-Earth (Moonbounce) / kuuheijastus
EMP Electro-Magnetic Pulse / elektromagneettinen pulssi
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory / uudelleenohjelmoimiskelpoinen muisti
f frequency / taajuus
F faradi (kapasitanssin yksikkö); fuse / sulake
FAX Facsimile / (kuvalähetys)
FD Field Day / leiri
FET Field Effect Transistor / kanavatransistori
FL  Filter / suodin
FM  Frequency Modulation / taajuusmodulaatio
FSK  Frequency-Shift Keying / taajuusavainnus
ft foot / jalka (pituusmitta)
GaAs  Gallium Arsenide
GDO  Grid Dip Oscillator / dippioskillaattori
GHz  Gigahertz
GND  Ground / maa
H Henry (induktanssin yksikkö)
HF  High Frequency (3-30 MHz) (ruots. HF = RF)
HFO  High Frequency Oscillator
HPF  High Pass Filter / ylipäästösuodatin
Hz hertz (taajuuden yksikkö)
I Current / virta
IC Integrated Circuit / mikropiiri
ID Identification / tunnistus, Inside Diameter / sisäläpimitta
IF Intermediate Frequency / välitaajuus
IMD Intermodulation Distortion / keskeismodulaatiosärö
In inch / tuuma (pituusmitta)
I/0 Input/Output / tulo/lähtö
IRC International Reply Coupon / kansainvälinen postimaksukuponki
j kompleksiluvun merkki, ilmaisee myös impedanssin reaktiivisen osan (+j=induktiivinen, -j = kapasitiivinen)
joule
JFET Junction Field Effect Transistor
k kilo; Boltzmanin vakio
K Kelvin (lämpötila-asteikko)
kBd kilobaud (= 1000 baudia) 
kbit  1024 bittiä
kbyte  1024 bytes / 1024 tavua
l litra
induktanssi
lb  pound (painomitta)
LC  inductance-capacitance
LCD  Liquid Crystal Display / nestekidenäyttö
LED  Light Emitting Diode / valodiodi
LF  Low Frequency / matala taajuus (30-300 kHz)
LHC  Left Hand Circular (polarization) / vasenkätinen pyörivä polarisaatio
LO  Local Oscillator / paikallisoskillaattori
LP  Log-Periodic / logaritmiperiodinen
LS  Loudspeaker / kaiutin
LSB  Lower Sideband / alempi sivunauha
LSI  Large-Scale Integration / suurtiheys integrointi
LUF  Lowest Usable frequency / pienin käyttökelpoinen taajuus
mA  milliampeeri
mAh  milliampeeritunti
MF  Medium Frequency / keskiaallot (300-3000 kHz)
mH  millihenry
mho  johtokyvyn mittayksikkö (myös siemens)
ml mile / maili
mic mikrofoni
min minuutti
MIX Mixer / sekoittaja
MOD Modulator / modulaattori
modem MOdulator/DEModulator / modeemi
MOS Metal Oxide Semiconductor
MOSFET  Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
ms millisekunti
m/s metriä sekunnissa
MSI Medium Scale Integration / keskitiheysintegrointi
MTBF Mean Time Between Failllre / keskimääräinen vikatiheysaika
MUF Maximum Usable Frequency / suurin käyttökelpoinen taajuus
NBFM  Narrow Band Frequency Modulation / kapeakaistainen taajuusmodulaatio
NC No Connection / ei kytkentää
NCS Net Control Station / National Communications System
nF nanofaradi
NF Noise Figure / kohinaluku
nH nanohenry
NiCd Nickel Cadmium
NM Net Manager
Suomi Englanti
A Aarne Alfa
B Bertta Bravo
C Celsius Charlie
D Daavid Delta
E Eemeli Echo
F Faarao Foxtrot
G Gideon Golf
H Heikki Hotel
I Iivari India
J Jussi Juliett
K Kalle Kilo
L Lauri Lima
M Matti Mike
N Niilo November
O Otto Oscar
P Paavo Papa
Q Kuu Quebec
R Risto Romeo
S Sakari Sierra
T Tyyne Tango
U Urho Uniform
V Vihtori Victor
W Wiski Whiskey
X Äksä X-ray
Y Yrjö Yankee
Z Tseta Zulu
Ruots. O
Äiti
Öljy