RA-tidningen – svensk sammanfattning

Svensk sammanfattning av Radioamatööri-tidningarna

På den här sidan kan du läsa sammanfattningar på svenska av RA-tidningen fr.o.m. år 2019. Sidan kompletteras efter hand när översättningarna är färdiga.


Radioamatööri 1/2019 (ungdomstemanummer)

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 3: Ring en vän om QSO inte fungerar! Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

Det finns många orsaker till att en radioamatör inte hörs på banden, t.ex. arbetet, familjen, resor, hälsoskäl, tekniska problem med utrustningen. Också de andra delområdena inom hobbyn kan vara mera lockande: trevlig samvaro på klubben, diskussioner på nätet osv. Alla utmanas att tänka efter om det finns någon amatör du kunde hjälpa att komma på banden igen. Du kunde exempelvis ringa upp honom eller henne och fråga om du kan vara till hjälp. För en ny radioamatör kan det vara avgörande att få besöka en bra radiostation och testa att hålla kontakter med t.ex. FT8.

Sida 4: Den nya styrelsen inledde arbetet. Ordförandens spalt: Tuomas Tauriala, OH3ERV

Tuomas framför sitt tack till nyvalde vice ordföranden Vili, OH5GE, som kommer att vara ett värdefullt stöd i arbetet. Han gratulerar de nyvalda medlemmarna Jan OH1NDA och Jari OH2EXE och ger erkänsla för att de snabbt kommit in i uppgifterna. Inom hela styrelsen är samarbetsandan god.

Tidigare ordföranden Merja Koivaara, OH1EG får ett varmt tack för sitt arbete för det finländska amatörradiosamfundet. Tuomas ber som ny ordförande om överseende med och förståelse för att besluten till en början kan bli fel och måste korrigeras. Han lovar att göra sitt bästa för förbundet. Tack  vare ett gott samarbete med de olika utskotten och funktionärerna kommer det att lyckas. Ett varmt tack för förtroendet och med hopp om att kunna verka för hobbyns och förbundets bästa.

Sida 5: Finlands Radioamatörförbunds värden: Fastställdes på höstmötet 17.11.2018. – Samfundets bästa framom det egna bästa. – Likabehandling. – Respekt. – Ansvar. – Respekt för föreningsdemokratin. – Lojalitet och transparens.

Sida 5: SRAL:s vårdagar i Salo i april

Sida 5: Unga operatörer hjälper julgubben i miljöarbetet: Julgubbsoperationen OF9X gav 22444 kontakter i loggboken. Specialtemat var klimatförändringen som en del av julbudskapet. De flesta kontakterna kördes av ungdomarna Niko OH5CZ, Otava OH3OT och Arttu OH2FB.

Sida 6: Styrelsens möte 11/2018 och 1/2019. Läs om januarimötet på svenska här.

Sida 7: Förändrade bestämmelser: Den nya radiofrekvensreglementet trädde i kraft 10.1.2019.

Nu kan finländska radioamatörer använda hela 160 metersbandet med sekundära rättigheter på 1850-2000 kHz. Reglementet 4Y/2019M kan läsas också på svenska på Finlex sidor. Amatörradioreglementet M6 är som bäst ute för kommentering. Inga större förändringar för den vanliga radioamatören. Av övervakare av repeaterstation kommer i fortsättningen att krävas licens för allmän eller teknisk klass.

Sida 8: Vem borde premieras? Styrelsen inväntar framställningar.

Sida 9: Träff med YL-amatörer i Liepaja. Rasmus Weijola, OH6KH

Rasmus har lärt sig grunderna i lettiska och ville bekanta sig närmare med amatörradioverksamheten i Lettland. Han fick kontakt med Martins YL3CAAJ, som lovade anordna program. Det lettiska förbundet har bara 377 medlemmar – 0,2 promille av befolkningen då andelen i Finland är 0,6 promille. För en HF-station krävs förutom radioamatörlicens (B-licens + 1000 QSO) en fast adress, fungerande station, antenn och jordning. Detta granskas av myndigheterna innan man får köra kontakter. Bara ett fåtal har egen station men annars är det inget fel på aktiviteten. Man anordnar Field Day-dagar, byggverksamhet och experiment på VHF- och UHF-banden.

Sida 10: Talar du esperanto? Världskonferensen söker radioamatörer

Esperantokonferensen anordnas i Lahtis 20-27.7.2019. Drygt 2000 esperantister väntas. Radiokontakter på esperanto hörs bl.a. på frekvenserna 1866, 3766, 7066, 14266, 28766 kHz (SSB) och 3640, 14166 och 28266 kHz (CW). Esperantoamatörernas förening ILERA har 350 medlemmar. Man hoppas kunna sända hälsningar på esperanto till hela världen från Lahtis. Den lokala radioamatörklubben OH3AC söker nu personer som kan esperanto för att bistå i arbetet.

Sida 10: OHDXF:s 21:sta DX & Contest-träff i april: Träffen anordnas ombord på Viking Mariella mellan Helsingfors och Stockholm. Mötet hålls medan båten ligger för ankar i Stockholm. Ett stort antal deltagare från Sverige väntas. Bland annat diskuteras WRTC 2018.

Sida 11: Saxat ur andra amatörradiotidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

Sida 12:  Teljän Radioamatöörit OH1AF firar 60 årsjubileum

Sida 13-14: Över 1200 second operators på bandet. Jari Jussila OH2BU

Lahtis stad har med EU-stöd beslutat erbjuda samtliga sjätteklassister i grundskolan en möjlighet att besöka muséer i staden, bland annat Skidmuséet och Radio- och tv-muséet invid de gamla mellanvågsmasterna i närheten av hoppbacken. Hösten 2018 besökte 60 klasser med drygt 1300 elever radio- och tv-muséet. De kunde bekanta sig med amatörradioverksamheten i grupper på 4-5 elever. De som ville kunde hålla kontakter som second operator från muséistationen OH3R. Klubben hade kommit överens med flera radioamatörer om att fungera som motstationer. Favoritstationen var CT3/OH2WC, Saku, på Madeira. Man ville också engagera lärarna, och flera hade förberett eleverna redan innan besöket. Förhoppningen är att fröet har såtts och att en del i framtiden deltar i amatörradiokurserna.

Sida 15-16: Unga körde kontakter och badade bastu i Mustila. Otava Tuomi OH3OT och Niko Vanhatalo OH5CZ

Lägret i Mustila var en uppföljare till Polar-lägret i Lundo i höstas. Lägret pågick 5-12.12. Finlands självständighetsdag 6.12 firades på ett lite annorlunda sätt. Deltagarna följde i ett lägertält med presidentparets mottagning i slottet. Under den upphängda flaggan intogs smakliga tortillas som kvällsmål. En stor del av programmet bestod av trevlig samvaro och aktivt deltagande på radiobanden. på fredagen nåddes 4000 kontakter. På lördag besökte conteststationens OH5Z ägare Peter Tigerstedt, OH5NQ, lägret. Han fyllde samma dag 82 år, vilket firades med kaffe och kaka. Peter berättade om sin långa karriär som radioamatör. Lägret var en positiv uplevelse och alla vill delta också i kommande läger!

Sida 17: Hur är läget med DX-lyssnande? Jukka Kotovirta, SDXL (Finlands DX-förbund)

Många äldre radioamatörer berättar att radiohobbyn börjat med DX-lyssning. Förbundet har nu ca 500 medlemmar när antalet under DX-ingens guldålder på 1980-talet var närmare 2500. Dagens unga lockas mera av spel och internet men de inbitna lyssnarna har tagit i bruk den nya tekniken, vilket ger helt nya möjligheter. Bland annat SDR-mottagare gör det möjligt att lagra hella mellanvågsbandet på hårdskivan. Numera kvitterar de flesta radiostationerna via e-post i stället för QSL-kort. SDXL ger ut tidningen Radiomaailma (Radiovärlden) med 6 nummer per år.

Sida 18-20: En morsemaskin. Markku Korhonen, OH8UV

Redan under ett kvartssekel har vi med eleverna vid Korpitie skola i Paltamo byggt enkla morsesumrar. Komponenter: kondensator, motstånd, två transistorer och en 8 ohms högtalare. Kopplingen sker på tt en- eller tvåsidigt kretskort. Reijo, OH8OJ klargjorde för mig hur morsesummern fungerar. Det är fråga om en multivibrator som består av en kondensator, ett motstånd och två transistorer som utgör ett komplementärpar.

Sida 21-22: Vad är en transmissionslinje? Tiiti Kellomäki, OH3HNY

Antenner och transmissionslinjer är viktiga för radioamatören. Transmissionslinjer behövs för att överföra effekten från sändaren till antennen. Men transmissionslinjer finns också inne i radion på kretskortet. Viktigt är att förstå att en transmissionslinje inte enbart är en ledning och vad matchning betyder. Radioamatörerna använder vanligen koaxialkabel, öppna linjer och kretskortens  mikrostrips som transmissionslinjer. I koaxiallinjer måste man beakta hastighetsfaktorn som t.ex. i en kabel med teflonisolation är 0,7 gånger ljusets hastighet. En ännu viktigare faktor är linjens egenimpedans, som berättar hurdana ström- och spänningsvågor kan färdas i linjen samtidigt. en tredje egenskap är förlusterna i transmissionslinjen. I alla transmissionslinjer sker reflektion. Ståendevågförhållandet innebär spänningsmaximum i förhållande till spänningsminimum i linjen. Både för stor och för liten belastning förorsakar reflektion.

Sida 22: SYLRA-träff i Norge nästa höst: marita Ritmala-Castrén, OH5KIZ

Scandinavian YL Radio Amateurs är ett öppet nätverk för kvinnliga radioamatörer. I år anordnas träffen i Oslo-trakten 5-8 september. Förutom mötet anordnas olika verksamheter och att bekanta sig med sevärdheter på orten.

Sida 23-24: SWR och tunern: Reijo Kemppainen, OH8OJ

Vi vet från radioamatörutbildningen och av erfarenhet att ståendevåg ökar förlusterna i antennkabeln och förorsakar reflektion. Missanpassningen kan minskas med en tuner som anpassar nedre ändan av antennkabeln till radions 50 ohm. Det är skäl att påpeka att det inte är effekt som rör sig i kabeln utan spännings- och strömvågor som gör att det uppstår effekt i antennen.

Sida 24-26: Byggande av repliker – sändare och Pikku-Fenno (lilla Fenno) med gamla komponenter: Heikki Lempola, OH2BGX

Som sällskap till Fennodyne (RA 8/2018) byggde jag under sommaren Sändaren och under hösten Pikku-Fenno-mottagaren. Båda byggdes i huvudsak med komponenter från 1920-talet. Det är viktigt att alltid testa komponenternas elsäkerhet och kondition! Komponenter från olika tidsåldrar kan man hitta på lopptorg och webbutiker.

Sida 27-29: Radioamatörtestning av listettan ELECRAFT K3S. Tomi Helpiö, OH2ID

Jag uppdaterade min Elecraft K3 till den nya modellen K3S. Här några erfarenheter om den nya riggen. K3-transceivern kom ut redan år 2007 – jag skaffade min år 2011 med bl.a. antenntuner och en andra mottagare. År 2015 kom K3S ut med betydligt renare lokaloscillator, USB-anslutning och en del smärre förbättringar. Den kändes väl dyr men då jag upptäckte att Elecraft har en migrationsservice tog jag chansen och sände min gamla rig till fabriken. En klar förbättring är USB-anslutningen, i synnerhet för digitala moder som FT8. Också ljudkortet är inbyggt. Den nya lokaloscillatorn (KSYN3A) är den största förbättringen. Dynamikområdet har stigit till 115 dB jämfört med 86 dB i K3. APF (Audio Peak Filter) fungerar utmärkt: Svaga, nästan ohörbara CW-signaler kunde lyftas fram ur bruset så de var helt läsbara. Erfarenheter från banden: K3 var redan mycket bra men i ljuset av siffrorna är K3S ännu bättre. Mottagaren är mycket tyst; inga extra susningar hörs. Termen “rakkniv” beskriver mottagaren väl: Innanför den valda bandbredden hörs signalen men mottagaren är helt okänslig för signaler utanför den. Elecrafts support fungerar mycket bra. Jag fick snabbt svar och åtgärdsförslag då jag hade problem med nycklingen. För min del kostade uppgraderingen ca 2900 euro. Det kan vara att jag inte i praktiken märker den förbättrade dynamiken men det känns bra att ha listettan på bordet!

Sida 30: Märkets jubileumsår kallar unga att köra radio. Pasi Bergman OH3WS

Finlands Fyrsällskap rf. tillsammans med finländska och utländska radioamatörer ordnade i fjol en möjlighet för unga att köra radio från Märket. SRAL gav dem rätt att använda anropet OJ0C, Ca 20000 kontakter hölls under två veckor. Märket fick DXCC-status år 1969 och därför firar vi jubileumsår detta år. Också i sommar erbjuds unga i åldern 15-28 år möjlighet att komma till Märket.

Sida 31-32: Vad då för dB? Tomi Helpiö, OH2ID

Då man vill lära sig förstå desibel är det viktigt att inse att det är en enkel sak. Genast efter volt, ampere, ohm, watt och hertz hör desibel till de vanligaste enheterna. Det är ändå viktigt att märka att dB inte är en mätenhet utan beskriver förhållandet mellan två värden. Desibel använder inte en linjär utan logaritmisk skala, vilket innebär att man med rätt små nummervärden kan beskriva stora förändringar. Det är t.ex. enklare att säga att en förstärkarkedjas totala förstärkning är 80 dB än att den är 100 000 000 gånger. I antenntekniken anges förstärkningen ofta i relation till en imaginär punktstrålare i rymden (dBi) eller i relation till en halvvågsdipol (dBd). Antenntillverkarna anger ibland förstärkning enbart som dB och det är då svårt att veta vad de jämför med. Ett annat trick är att ange den med flera decimaler. Så noggran är inte mätningen. I praktiken är först en skillnad på 3 dB, dvs. fördubbling av förstärkningen, märkbar. Minst lika viktiga är antennens emissionsvinkel och strålningsdiagrammets form.

En tumregel är att en S-enhet i mottagningen motsvarar 6dB. Några enkla principer för räkning av decibel: En fördubbling av effekten motsvarar 3 dB och en halvering av effekten -3 dB. För spänningar och strömmar är en fördubbling 6 dB och en halvering -6 dB. En annan bra minnesregel är att en tiofaldig effektökning motsvarar 10 dB och minksning till en tiondel -10 dB. För spänningar och strömmar gäller 20 dB resp. -20 dB.

Sida 36: Rimfrostsavlägsnare. Mauno Hirvonen, OH7UE: Med den här konstruktionen kan du få rimfrost, snö och is att falla ner från antennelementen och bommen.

Sida 37: Silent Key Pekka Alhola, OH3TT. Seppo Sisättö, OH1VR

Sida 38:  Varubörsen – köp och sälj

Sida 38: Ungdomsteamets spalt: de unga bringar hopp för vår hobby

Dagens unga använder främst smarttelefoner för att kommunicera och det kan vara svårt att nå dem. Hobbyn måste marknadsföras och presenteras effektivt. Det kan ske på ungdomsmässor, sociala medier och på förbundets evenemang. Vi tillämpar från unga till unga-principen så att en potentiell ungdom känner sig vara en del av gemenskapen. Lägren, t.ex. December Yota Month och Nordics on the Air är en viktig del av arbetet.

Sida 39: Stan, LZ1GC höll mer än 37 000 QSOn från Samoa och Vanuatu. Markku Tuhkanen, OH4UI

Stanislav Vatev har aktiverat många DXCC-länder i Stilla oceanen: Rotuma och Fiji (3D2), Nauru (C21), Tuvalu (T2), Salomonöarna och Temotu (H4) och hösten 2018 5W0GC (Samoa) och YJ0GC (Vanuatu). Min resa till Stillahavsöarna har inte varit någon semesterresa utan nästan all tid går till att köra radio, säger Stan. Nu i höst siktar han på att köra från E51/N (North Cook) och T30 (Western Kiribti).


Radioamatööri 2/2019

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 3: Vårkänslor – ta fram kalendrarna! Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

Nu är det dags att anteckna viktiga dagar i kalendern: DX- och contestkrysningen mellan Helsingfors och Stockholm, förbundets vårdagar i Salo, sommarlägret i Hattula. Att träffa andra radioamatörer face-to-face brukar vara givande, t.ex. kan man framföra sina åsikter utan förmedling av datorer, man kan höra nya idéer och kanske rentav lära sig något, man kan skryta med egna bravader, man kan få känna nya vindar i den kära hobbyn, man kan träffa andra som anser att allt var bättre förr och så vidare.

Sida 4: Tillsammans gör vi vår hobby rikare. Ordförandens spalt: Tuomas Tauriala, OH3ERV

Amatörradiohobbyn är mångsidig. Det finns otaliga sätt att utöva den och var och en gör det på sitt sätt. Alla sätt är viktiga och till sammans gör vi hobbyn rik, intressant och mångsidig. Själv är jag teknikfreak: jag mekar Tammerforsklubbens repeatrar, experimenterar med repeaterteknik och tillsammans med FinDMR-teamet upprätthåller vi det finländska DMR-nätverket. Naturligtvis försöker jag verka för att dessa frågor syns inom verksamheten. Men det innebär inte att andra sätt att utöva hobbyn skulle vara mindre viktiga. Förbundet och hobbyn tillhör alla och är till för alla.

Amatörradioverksamheten kompletterades nyligen när nygrundade Suomen Satelliittiharrastajat ry (Finlands satellithobbyister) OH3ACE godkändes som medlem i förbundet. Föreningen samlar radioamatörer som är intresserade av amatörradiosatellitverksamhet. Den nya stationära satelliten QO-100 (Es’Hail-2) innehåller amatörradiotranspondrar, vilket öppnar helt nya perspektiv inom hobbyn.

Jag önskar att var och ställer upp två mål för året: för det första: berätta för andra om ditt eget sätt att utöva hobbyn. För det andra: bekanta dig med ett nytt delområde inom amatörradion som du inte känner igen. I bästa fall hittar du ett nytt intressområde.

Sida 5: Styrelsens möte 2/2019. Läs om februarimötet på svenska här.

Sida 6-8: Finlands Radioamatörförbunds vårdagar i Salo 12-14.4.2019. Merja Koivaara, OH1EG: Information och program.

Sida 9: “Octobertest” är ett specialevenemang för militärradio. Kari Ruokonen, OH2NAS

De italienska traditionsradisterna inom militärradio anordnar årligen “Octobertest” för att aktivera gamla militärradion runt om i världen. I praktiken är det främst europeiska stationer som deltagit. Senast deltog fyra stationer från Finland. Jag hoppas att allt flera traditionsradister deltar i framtiden.

Sida 9: OH3NE anordnar en förberedande kurs för Teknik 2-modulen i Tammerfors.

Sida 10: IOTA i fokus på DX-kryssningen i april. Kari Korhonen, OH5TS: Programmet klart för OHDXF:s kryssning mellan Helsingfors och Stockholm 5-7.4.2019.

Sida 11: Saxat ur andra amatörradiotidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

Sida 12: 1 kHz oscillator. Jukka Vermasvuori, OH2GF

Jag byggde en enkel lågfrekvensoscillator med punktfrekvensen 1 kHz. Jag gick igenom ett antal kopplingsalternativ men stannade för en oscillator med RC-kedja. Konstruktionen är enkel och med grundkomponenter. Ut kommer en vacker sinusformad våg.

Sida 13: Anpassning av antennens impedans i Jerrys, W2FMI (SK) fotspår. Jorma Saloranta, OH2KI

På vintern är det populärt att köra 160 m. En GP för bandet är avkortad i antingen L- eller T-form. Oftast måste man anpassa en 50 ohms kabel till den låga impedansen 20-30 ohm. För detta behövs en enkel impedansanpassningstransformator. Först mäts matningspunktens impedans (Z = R+Xj) med en antennanalysator. Jag refererar centrala punkter av Jerry Sevicks bok “Transmission Line Transformers. Impedanstransformatorn 2:1 kan byggas med en toroidring eller en ferritstav. Det är mycket enklare att linda den på en ferritstav. Slutkläm: Vilken antenn är bäst? Svaret är: en sådan antenn som strålar mest. Det uppnår man då anpassningen är den rätta, men man kan väl tolerera SWR-värden under 1,4.

Sida 14-15: Motto: De bästa platserna är vid hemstranden! Marko Saloranta, OH2LGW

Puulan Radio Club, OH4ACD, grundades år 2010 i Hirvensalmi vid sjön Puulajärvis strand. Klubben är aktiv på många band från MF till UHF. Utrustningen består av amatörradion, CB-telefoner, PMR-telefoner och mottagare för DX-lyssning. På OH4ACD-stationen koncentrerar man sig på inhemska kontakter medan OH4O-stationen används för tävlingsverksamhet. Sammankomsterna på klubben är inte typiska klubbkvällar utan de kan sträcka sig över ett helt veckoslut eller längre. Förutom att syssla med radio ägnar man sig också åt sommarstugliv, fiske med mera. Medlemsantalet varierar mellan tio och tjugo och består av radioamatörer som har sommarstugor runt Puulajärvi-sjön.

Sida 16-17: OH5PE – stämningar från 1950-talets Karhula. Thor-Gustaf Wikstén

Min drygt 100-årige far och namne Thor-Gustaf Wikstén, OH5PE, dog i Borgå år 2018. När jag gick igenom kvarlåtenskapen hittade jag många gamla fotografier av min far och hans amatörbröder. Han var en ivrigt med i klubbverksamheten i Karhula i synnerhet på 1950-talet. Det förde tankarna bort från de hårda upplevelserna under krigsåren. I en intervju för tidningen Ny Tid för några år sedan berättar han att minnena från fortsättningskriget fortfarande svider. Efter kriget arbetade Thor-Gustaf på Ahlströms fabrik i Karhula och deltog aktivt då man utvecklade produktionen av glasull. Invid tjänstebostaden hade min far rest en roterande mast med yagi för 20 meter och senare också för 10 och 15 meter. Han körde flera diplom, bland annat DXCC och deltog i inhemska och internationella tävlingar.

Förutom amatörradio var min far intresserad av musik. Borgå Sångarbröder betydde mycket för honom. Han ville också hela tiden lära sig nytt. I bokhyllan fanns många mappar med hans texter om matematik, fysik och astronomi.

Sida 18-19: YL-spalten: YL-pokalen 2018, YL Contest Cup 2019. Regler för Kalakukkotävlingen 2019.

Sida 21-23: Elementärspalten: Telegrafi. Tomi Helpiö, OH2ID

Fastän telegrafin förlorat sin betydelse inom t.ex. sjöfarten lever den fortfarande tack vare radioamatörerna. Telegrafitecknen utvecklades av Samuel Morse m.fl. för användning inom telegraftrafiken. Bland annat tågen behövde telegrafin för kommunikation. Detta kallades Morse landline code eller den amerikanska morsekoden. I slutet qv 1800-talet användes för transatlantisk kommunikation kablar på havsbottnen. Tyskarna vidareutvecklade morsekoden. År 1865 fastställdes i Paris den internationella morsekoden. Den har stått sig bra. Först år 2004 tillades det nya tecknet @.

I och med Guglielmo Marconis radiosändning över Atlanten började morsekoden också användas för radiokommunikation. Det möjliggjorde också förbindelser till fartyg. Då föddes också nödkoden SOS. De första radiosändarna var sk. gnistsändare. Problemet med dem var att räckvidden var begränsat och signalen bredde ut sig över en stor del av radiospektret. Därtill dämpades signalen snabbt. Då radiorören uppfanns kunde man bygga oscillatorer som sände en kontinuerlig sinusvåg (Continuous Wave, CW) på en viss frekvens.

Den största fördelen med CW-signalen jämfört med SSB-fonisignalen är den smala bandbredden. SSB kräver typiskt 2800 Hz. Sändningeffekten på t.ex. 100 W sprids över den bandbredden. CW-signalen behöver typiskt bara 100 Hz, vilket gör att signalen är starkare. CW-signalen är 28 gånger smalare än SSB-signalen, dvs. 14 dB starkare. Det innebär över två S-enheter. Också de andra digitala sändningsslagen är smalbandiga men CW har den fördelen att utrustningen är mycket enklare. Många CX-peditioner använder CW som primärt sändningsslag. Telegrafi kräver inte kunskaper i främmande språk eftersom man i stor utsträckning använder internationella förkortningar.

De första telegrafinycklarna var sk. pumpnycklar, som stängde och öppnade en strömkrets. Efter det kom bugnycklarna som mekaniskt gav punkterna men telegrafisten måste ge strecken. Följande steg var den så kallade elbugen, som gav både punkter och streck. Numera har så gott som alla riggar en inbyggd nycklingskrets. Många datorprogram kan också sända telegrafi. I Finland krävs inte sedan år 2003 telegrafi för radioamatörlicens. Trots det är CW fortfarande viktig t.ex. i tävlingar. Ray Goff, G4FON, har utvecklat ett träningsprogram för telegrafi enligt Koch-metoden. Programmet kan laddas ner från hans webbsida. Det är på oss radioamatörers ansvar att telegrafin hålls vid liv. Den borde höra till alla amatörers allmänbildning.

Sida 27: TBG-kondensatorerna. Heikki Tassberg, OH6AWB/OH6HEKA

Efter kriget rådde det brist på allt möjligt. Bland annat led den finländska radioindustrin brist på komponenter. Min far Arvo A. A. Tassberg (1910-1963) kunde konstatera detta då han arbetade med tillverkningen av fartygsradion på Radio E. Hellberg. Då firman gick i konkurs år 1949 flyttade han till Post- och telegrafstyrelsen där han tjänstgjorde till sin död.

År 1945 började han och min bror Pertti och jag tillverka kiselkondensastorer. Med en pressmaskin gjordes kisel-, mässings- och aluminiumfolieskivor, vilkas storlek var 16 x 30 mm. Kondensatorernas spännings- och kapacitansvärden bestämdes av antalet skivor och kiselskivornas tjocklek. Vi pojkar hade mycket arbete med tillverkningen efter skoldagen.

De största kunderna var Suomen Radioteollisuus, Helvar, flygvapnet, Star Radio, Finlands Radioamatörförbund och andra elektronikfirmor. Tillverkningen upphörde år 1954 när min bror gjorde sin militärtjänstgöring. Totalt tillverkades några tusen kondensatorer.

Sida 29: Vart på “varmans” DX-pedition? Jari Jussila, OH2BU

Då gemene man beger sig på DX-pedition finns det en hel del frågor att ta ställning till: a) åker jag ensam eller tillsammans med någon? Ensam är det besvärligt att få med sig all utrustning. Om man åker med fmiljen kan det uppstå problem. b) Ska jag göra en från flyfält till flygfält-expedition eller behöver jag annan transport för destinationen. Många sällsynta platser är öar, so an kräva båtfärd. c) Hur stor pile-up klarar jag av? d) Hur mycket energi kan jag upplåta för att skaffa tillstånd med mera? e) Vilka moder kan jag köra? En del länder är speciellt efterfrågade på någon viss mod. FT8 är idag efterfrågat. f) Klarar jag av att sköta problem som uppstår? Vad gör du om du åkt ensam till Bouvet och nätaggregatet pajar? g) Hurdana är tidsresurserna? För en expedition till Palmyra, KH5, går det redan pga. båtresorna åt mycket mera tid än till Malta, 9H. h) Vilka är mina ekonomiska resurser? Hur mycket är du beredd att satsa? Du kan få bidrag av OHDXF eller andra men du hamnar alltid att lägga ut egna pengar. i) Skulle det smaka att sätta sig vid färdigt bord? På många ställen finns lokala amatörer som är villiga att låna ut sin station. Du måste då fungera på värdens villkor. Men det är inte ett dåligt alternativ.

Vid valet av ställe lönar det sig att komma ihåg IOTA-öarna. Man får enkelt ihop 1000-1500 kontakter under ett veckoslut. Men ifall du vill åka till ett sällsynt DXCC-land lönar det sig alltid att kolla most wanted-listan på Club logs webbsida.

Sida 30-32: Kronjuveler på republikens område. Ny IOTA: Ön Inakari – EU-129 vid Torne älvs mynning.  Martti Laine, OH2BH

DXCC och IOTA är de mest betydande upprätthållarna av listor över länder och öar. Då DXCC delvis stampat på stället de senaste åren har IOTA-expeditioner till sällsynta ställen blivit allt populärare. Det finns ca 1400 IOTA-platser och årligen tillkommer ca tio objekt. I oktober 2018 kunde vi glädja oss åt att den av Sverige och Finland gemensamt ägda ön Kataja & Inakari fick IOTA-status. Gerben Menting, PG5M, har jobbat med projektet över fem år. Fyra personer deltog i OH10X-peditionen till ön med kälke över isen så snart den var tillräckligt stark. Pile-upen var väldig och vi körde över 8000 QSOn trots att konditionerna var rätt dåliga.


Radioamatööri 3/2019

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 3:  Radioamatörerna som en del av samhället. Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

Den globala Radioamatördagen firas torsdagen den 18 april 2019. IARU valde detta år som tema ”Vi firar radioamatörernas betydelse för samhället”. Vi kommer mycket väl ihåg Eric Tigerstedt som kallas Finlands Edison, rundradioverksamhetens Grand Old Man Arvi Hauvonen och säg Salos mobiltelefonguru Jorma Nieminen. Radioamatörerna har traditionellt alltid entusiasmerats av nyheter och därför är det trevligt, att också i detta nummer få läsa om ny satellitteknologi och DMR-tekniken.

Sida 4: Klubbarnas läger tillskott till radioamatörsommaren. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV

Det är bra att minnas, att fastän radioamatörhobbyn är oss kär och viktig, så är det bara en hobby. Det är bara hälsosamt, att en människa också har andra hobbyn och vänner också i andra kretsar. Om du själv funderar vad du skall göra under den kommande sommaren, bekanta dig med medlemsklubbarnas omfattande lägerutbud. Du ser nya intressanta platser, träffar möjligen nya människor och du får resa runt i vårt vackra land under årets bästa tid.

Sida 5: Styrelsens möte 3/2019. Läs om mötet på svenska här.

Sida 6: Old Timer i FT8:s förtrollning. Eero Heinonsalo, OH2MQ

FT8 kom ut 7/2017. Det mest använda programmet är WSJT-X. Den nya versionen är 2.0.0 (2.1.0 nu AJB). Det påstås att för tillfället över hälften av all radioamatörtrafik sker med detta mode. T.ex. PSK har krympt till en tiodel av vad det var tidigare. Samtidigt har aktiviteten börjat växa. Själv bytte jag till enbart digi-mode år 2007, då hörselproblemen tog udden av DX-körning med CW. Min utrustning: SDR Flex 6700, PA. Effekt 100 W. Antenn Mosley TA33M, 10, 15, 20 m och dipolelement för 12 och 17 m. Trådantenn för 7 MHz under Mosleyn, 2-5 m ovanför taket. ”Masten” är ett 8-våningshus i centrala Hyvinge. Inga problem med störningar hos grannar, men vid lyssnande brus och hög störningsnivå. FT8 har – åtminstone för mig – medfört ett nytt elektrifierande element till en lång radioamatörkarriär.

Sida 7-8: Digital Mobile Radio (DMR) i radioamatöranvändning. Veijo Arponen, OH4VA

I denna artikelserie behandlar jag digitala sändningsslag, med fokus på DMR-tekniken och dess användning inom talkommunikation. I den första delen behandlar jag DMR-grunder och i följande avsnitt nätets infrastruktur, utrustning och användning av radionät. Digitala talsändningar erbjuder ett bra sätt att få diskussion med andra radioamatörer både i hemlandet och utomlands. Den utrustning som behövs ryms i ett litet utrymme och användningen av DMR-radio fordrar inga stora antennstrukturer, vilket underlättar utövande av radiohobbyn i en tätt befolkad miljö, där det är svårt att få tillstånd för antenner utanför bostäderna. De DMR-radioapparater som allmänt bjuds ut för VHF- och UHF-områdena är förmånliga. Samtidigt får man också en traditionell apparat som också fungerar på FM, med vilken man också kan köra via den lokala FM-repeatern. Vad är egentligen DMR? Digital Mobile Radio, förkortat DMR, är ett av European Telecommunications Standards Institute (ETSI) standardiserat radiosystem, som grundar sig på en öppen standard för alla tillverkare. Radioamatörerna använder Tier II-nivåns radioutrustning. Speciellt på andra håll på jorden är det trängsel på radiofrekvenserna. DMR-sändarens (emissionskod 7K60FXD/E) bandbredd är 7,6 kHz, som ryms i 12,5 kHz kanalregistret och uppfyller det amerikanska FCC:s krav. Hur kommer jag igång i DMR-nätet? Du behöver en egen DMR-radio och för den ett konfigurerat DMR-id. Därtill måste det i närheten finnas en DMR-repeater eller så kan du skaffa din egen hotspot.

Sida 9-12: Tapio, OH6UBZ/MM på resa runt jorden. Jari Jussila, OH2BU

Tapio Lehtinen, OH6UBZ/MM, deltar i Golden Globe Race (GGR), som anses vara den mest utmananande jordenrunt-seglingstävlingen. I tävlingen startade 18 deltagare från Frankrike 1.7.2018. Kvar är fem deltagare, vinnaren har redan rundat jorden. Längden på seglingen är 30 000 sjömil eller 54 000 km. Det är en minnestävling för den första jordenruntseglingen som gjordes för 50 år sen och för tävlingen gäller den ursprungliga tävlingens regler. Båtarna är byggda enligt principer från 1960-talet – dagens teknologi godkänns inte. Deltagarna seglar utan GPS- och datorstöd, navigerande endast med hjälp av himlakropparna. Seglarna har endast tillåtelse att ha kontakt med radioamatör- och sjö-HF-stationer – som för 50 år sen. Det finländska radioteamet har under nio månader varit i dagliga kontakter med Tapio och hjälpt förutom med vindprognoser också med tekniska problem. I en intervju med MTV3 via radion har Tapio konstaterat att utan radioamatörernas hjälp skulle han redan ha avbrutit tävlingen.

Sida 13: Golden Globe Race – världens mest krävande seglingstävling.

Sir Francis Chichester seglade 1967 ensam och med bara ett stopp runt jorden. Uppmuntrade av detta ordnade Sunday Times-tidningen världens första jordenrunt-ensam-nonstop-seglingstävling. Alltså utan mellanliggande stopp. Den pågående tävlingen har redan vunnits av fransmannen Jean-Luic Van Den Heede, som anlände till Frankrike 29.1.2019 efter 211 dygns segling. Holländaren Mark Slats anlände 31.1.2019 och estländaren Uku Randman, ES2UKU, 10.3.2019. På väg är ännu förutom Tapio ungraren Istvan Kopar, HA5CKI/MM.

Sida 14-15: Andra tidningar – Rysk mjukvarudefinierad radio. Jari Jokiniemi, oh3bu@sral.fi

Då det är ont om pengar, hjälper CQ DL 1/2019. Korta antenner på 160 m. En dyr variabel kondensator kan lätt ersättas med några kretskortsbitar och klädnypor. CQ DL 2/2019 påminner om tidningens 90-åriga historia. Funk Amateur 2/2019 ber om hjälp för amatörradiomuseet. RadioRivista 12/2018 granskar den italienska lagstiftningen. HBradio 1/2019 presenterar scountingens radioaktiviteter. QST January 2019 visar hur man med Raspberry Pi bygger en display för QSL-kort. QST February 2019 frågar vem använder FT8? RadCom 2/2019 och SDR – tänker utanför boxen och presenterar en rysk mjukvarudefinierad radio, som är planerad som ett förmånligt mätinstrument. Det kan bl.a. användas som oscilloskop och antennanalysator. QTC 2/2019 berättar om hur du utvecklar din telegrafi.

Sida 16-18: En transverter för Phase 4 / Es’hail-2 Satellite. Hamish Kellock, OH2GAQ

Många har noterat att satelliten nu är i omloppsbana. Den aktiveras successivt och testas. Snart kommer amatörtranspondern att bli tillgänglig för användning. I artikeln beskrivs utrustning för att kunna ta kontakt.

Sida 19-20: Rekordresultat på topbandet i Finland – OH2XX (@OH2U/OH2HE). Ari Vepsäläinen, OH6MW – OG7A

CQ WW CW erbjöd i november exceptionella konditioner på nästan alla band, det bästa läget var på 160 meter eller Toppbandet. Kari, OH2XX gjorde nytt finländskt rekord på 160 m och gjorde det dessutom remote. Hans resultat var 94 länder, 27 zoner under ett veckoslut på 160 m och CW.

Sida 21-22: Late mannens antennswitch RF-vox 2. Vilho Manninen, OH6QR. I artikeln visas hur du kan bygga en antennswitch.

Sida 23: Passion för elementärtävlingen. Pasi Hyyryläinen, OH1TG. Pasi har under 20 år deltagit i varje deltävling eller sammanlagt 240 gånger i SRAL:s elementärtävling.

Sida 25: Radioamatööri för 50 år sen. YL samlades igen RA 5 – 1969.

Sida 29: SRAL:s award för VHF/UHF/SHF.

Sida 30-31: Enkvällsprojekt: Line-In mikrofonförstärkare. Jorma Saloranta, OH2KI

På mången tranceivers bakpanel finns en ”Line-In”-kontakt. En mikrofon kan anslutas till kontakten, men mikrofonen fordrar en liten förstärkning, då ”Line-In”-standardnivån för en normal mikrofons audionivå inte räcker till. Det finns många lämpliga färdiga förstärkare att köpa på nätet, men självgjord är alltid bättre, det är liksom egen. Man lär sig genom att göra. Bygget är för tre olika mikrofoner.

Sida 31: QSL-byrån har flyttat in i nya utrymmen. Jorma Heinonen, OH3EX

Riihimäkiklubben OH3AD har i början av året flyttat till nya utrymmen och samtidigt fick SRAL:s QSL-byrå bättre utrymmen. Adressen är fortfarande PB 73, 11111 Riihimäki.

Sida 33: Ministeriet har stränga tillståndsvillkor i Myanmar. Dr. Akio Takuchi, JE2QIZ & Markku Tuhkanen OH4UI

Akio, JE2QIZ (AC7XZ) har bott i Myanmar i Naypyitawi de senaste två åren. Efter en lång väntan fick han amatörtillstånd med anropet XZ2B för 150 dagar av trafik- och kommunikationsministeriet i mitten januari. Den största tillåtna effekten är 25 watt. Tillåtet frekvensområde är bara 20-300 MHz.

Sida 34: Presentation av radioobservatoriet i Metsähovi. Dimi Doukas, OH2DD

Vid observatoriet görs solforskning och rymdövervakning på 2-250 GHz. Metsähovi radioobservatorium i Kyrkslätt är det enda av sitt slag i Finland. Kartläggningen av solen på samma frekvens har gjorts längst på jorden, eller redan från 1970-talet finns samlat material. Är du intresserad av en presentation finns sådana på YouTube.


Radioamatööri 4/2019


Radioamatööri 5/2019

Referat: Jan Jylhä, oh1nda at sral.fi

Sida 3: Det är en glädje att fira Märkets jubileumsår! Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

För en kobbe i havet är 50 år inte någon vidare lång tid ur geologisk synvinkel. Men ur arbetslivssynvinkel har förändringarna varit stora på Märket. Det finns inte längre behov av en heltidsanställd fyrvaktare. Att Märket (OJ0) blev ett eget DXCC-land har varit en välsgnelse för finländska radioamatörer då många operatörer har fått prova på en ordentlig pileup och fått erfarenhet för DXpeditioner. Märket kan jämföras med JD1 / Ogasawara nära Japan då det gäller intresset bland utländska amatörer. En egen historia är hur gnistan föddes hos Martti Laine, OH2BH, på kobben och hur hans karriär började med OJ0MR-peditionen. Senare har han aktiverat ett dussin nya dx-länder. Vad kan väl vara ett bättre sätt att fira Märket än de många besöken dit i sommar, nya awards och så många pileups och QSOn som möjligt!

Sida 4: Vi behöver fler radioamatörkurser och utbildare. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV

En radioamatörkurs som arrangeras av en amatörradioklubb är det absolut bästa sättet att komma med i vår hobby. På kursen, som följer undervisnignsplanen i EEC-rapporten 32, får deltagarna sådana kunskaper och färdigheter om teknik och bestämmelser som de förutsätts behärska. På en sådan kurs lär de sig också genom de erfarna amatörernas exempel: ansvarstagande, beaktande av andra på banden. iakttagande av myndighetsbestämmelser. För att kunna locka flera med i hobbyn behövs förutom marknadsföring även radioamatörkurser runt om i landet. Klubbarna är den bästa instansen för anordnande av kurser men i många klubbar menar man att de inte har villiga kursledare. Jag vet från min egen lärarbana att det alltid finns de bland deltagarna som vet mera än jag. Det behöver inte vara något hinder för att ställa upp. Viktigast är att peka på var de hittar information och hur man tillämpar kunskaprna. Bäst är att gå igenom sakerna tillsammans och i gruppen söka svar på frågorna. Ofta lär sig också kursledaren nya saker, som kan inspirera i hobbyn. Centrala värden är att utvecklas kontinuerligt och upprätthålla sitt eget kunnande. Jag har ett önskemål som är riktat i synnerhet till de stora regionala klubbarna: Anordna åtminstone en kurs för elementär klass per år. Ni kan få stöd från Utbildningsutskottet och det finns material och man kan också använda förbundets Moodle-plattform. Och erfarna amatörer: dela med er av ert kunnande och er erfarenhet – ställ upp som lärare! Ett stort tack till alla som ställt upp som kursledare!

Sida 5: Styrelsens möte 5/2019. Läs om mötet på svenska här.

Sida 5: Information ökar förtroendet. Reino Janhunen, OH2HK

Jag har följt med vad som händer inom förbundet i över 70 år. SRAL:s ledning har ett särskilt ansvar för informationsverksamheten. I synnerhet avsaknaden av information om förvaltningen skapar ovisshet i medlemskåren. Ett krasst exempel: Förbundets styrelse sammanträdde ifjol 11 gånger men vi fick information bara från fem möten. Referaten är knapphändiga och jag anser att informationen kunde förbättras. Antalet deltagare på mötena har gått ner, mycket beroende på var de har hållits. Det är viktigt att mötena sänds också via nätet. Det finns mycket litet som behöver hemlighållas i en sådan här organisation – vi bör gå in för öppenhet och transparens!

Sida 6-7: Konfigurering av DMR-radion. Veijo Arponen, OH4VA

Användningen av färdiga konfigurationsfilar eller kodpluggar (på engelska code plug) underlättar för nya användare att komma igång med den nya radion. Men jag rekommenderar ändå att man fördjupar sig i radions konfiguration så att grundbegreppen blir bekanta. Det är då också lättare att anpassa kodpluggar man fått av andra användare. i den tredje delen av artikelserien om DMR berättar jag om konfigureringens grunder med AnyTone AT-878UV som exempel.

Allra först ska du registrera ditt DMR-ID på sidan https://register.ham-digital.org/. Du behöver en bildkopia av din amatörradiolicens eller genom att ladda ner en pdf-fil av licensen från Traficoms sidor. För programmering av radion används ett CPS-program (customer programming software). Programmets versionsnummer bör motsvara radions interna program. Granska radions version enligt anvisningarna för radion.

Börja med att i inställningarna ge ditt personliga DMR-ID som består av sju siffror. Efter det går du vidare: 1) Skapa de talgrupper du behöver och andra kontaktuppgifter, 2) Skapa mottagningslistorna (receive group list). 3) Skapa de digitala kanalerna och uppgifter för varje digital kanal. 4) Skapa kanalgrupperna (zone). 5. Till slut laddas informationen till radion. Uppgifter om de finländska talgrupperna i BrandMeister finns på https://findmr.wordpress.com/findmr-puheryhmat/

Om DMR-radion har en GPS-mottagare kan den skicka positionsinformation via BrandMeister till APRS-IS. Välj rätt typ av radio i BrandMeisters SelfCare. För AnyTone ska man välja Motorola fastän det är en kinesisk radio.

Sida 7-8: Välkommen till SRAL 2019 sommarläger i Hattula på Petäys Resort.

Sida 10-11: Ett år med remote-kontakter. Seppo Sisättö, OH1VR

Byggande av en fjärrstyrd station – remote – hör till allt fler radioamatörers planer. Det löser problemet för många som bor i tätorter där det kan vara svårt att få tillstånd för antenner för att inte tala om höga master. Många har en sommarstuga eller ett hus i glesbygden som lämpar sig för projektet. Tack vare goda råd av vänner kom jag igång med fjärrstationen. Här är några erfarenheter från ett års körande av remotestationen.

 • Dokumentation: En remotestation är invecklad vad gäller inställningarna. Det är omöjligt att komma ihåg alla inställningar efter ett halvt år.
 • Övervakning av stationen: Strömmen till stationen kopplas på med ett textmeddelande. Då jag kör remote har jag bara Elecraft K3/0, dvs. transceiverns frontplatta. Slutsteget Juma PA1000 kan fjärrstyras och masten vänds med programmet som medföljde Remoterigs webbswitch.
 • DX: Att jaga DX har alltid hört till hobbyn. Jag var rädd att fjärranvändningen skulle göra det svårare. Men rädslan visade sig vara obefogad.
 • Tävlingar: Jag har nu deltagit i många tävlingar och befunnit mig bland annat i Spanien eller vid äldsta dotterns matbord då vi passade barnen i Helsingfors.
 • Rag chewing: Fungerade också utmärkt. Jag kunde från Spanien delta i diskussionen på 3699 kHz.
 • Annat: Det har varit en fin upplevelse att kunna köra radio när och varifrån som helst.

Sida 12: Den svåra tidsperioden efter kriget. Reino Janhunen, OH2HK

Amatörradioverksamheten förbjöds i Finland 16.9.1939 och apparaterna konfiskerades och togs delvis i bruk av försvarsmakten. Radioamatörerna kommenderades i tjänst inom kommunikationsgrupper och i specialuppdrag. Det kan nämnas att 56 radioamatörer tjänstgjorde i Reino Hallamaas radiospaningstrupp. Efter kriget rådde det brist på t.ex. livsmedel och elektricitet. Radioamatörförbundet hamnade i en svår situation pga. vapengömman. Den röda statspolisen jagade medlemmar i förbundet som haft något att göra med vapengömman. Årsmötet 1947 tvingades utesluta 27 medlemmar, vilka protesterade häftigt eftersom de inte hade brutit mot förbundets stadgar. Årsmötet 1948 återtog uteslutningen enhälligt.

Sida 13: Andra tidningar. Jari Jokiniemi, OH3BU

14-16: Nordens Skattkammarö Märket fyller 50 DXCC-år.  Martti Laine, OH2BH/OJ0BH

I november år 1969 möttes SRAL:s ordförande Armas Valste, OH2NB och DX-instruktör Martti Laine, OH2BH för att studera ARRL:s brev i vilket meddelades att Märket hade lagts till i förteckningen på DXCC-länder. Redan samma vinter aktiverades holmen med anropet OJ0MR. Vädret var kallt och havet nyckfullt så expeditionen kunde återvända senare än planerat. Totalt hölls 9500 kontakter. I januari 1970 kom följande expedition i etern med anropet OJ0MI. Sommaren 1970 anlände en grupp amatörer från Åbo och Helsingfors med galeasen Astrea. Anropet var OJ0DX. En plötslig storm var nära att förstöra båten. Bland dem som deltog i räddningsoperationen fanns en över alla andra: fyrvaktaren Karl-Erik Eriksson, som med risk för livet med stockar hindrade fartyget att slås sönder mot klipporna. Karl-Erik (Kee) blev inom kort en ljuskraftig hjälte i DX-världen med anropet OJ0MA. Kee vill tacka Sigge OH0NI (SK) för hjälpen med erhållande av radioamatörtillstånd. Sigge och hans son omkom då deras segelbåt sjönk i det kalla havet. Fyren hyrs numera av Finlands Fyrsällskap och radioamatörerna garanterades rätt att verka på Märket.

Sida 16: Märkets 50-årsjubileum 2019

År 2019 är Märkets jubileumsår. Det 50 året celebreras med radiokontakter och trevlig samvaro både nationellt och internationellt.

Till festligheterna under sommaren 2019 har kallats många Märket-veteraner som tillsammans med de lokala amatörerna utgör en grupp på tio olika DXCC-länder. Deltagare är bland annat:

 • 8.-15.6.  med anropen OJ0AW och OJ0JR
  • OH3JR, OH4EA, OH6FSG, OH6LSR, OH6KV, OH6OK och OH6NJ
 • 6.-13.7.  med anropen OJ0A och OJ0Z
  • CO8DM, E21EIC, E20NKB, DJ9ZB, PB2T, OH2BH, OH2TA och OH3JR
 • 13.-14.7. OJ0B
  • IARU Contest OH2PM och OJ0C och OJ0W ungdomsveckan; OH3WS OH2FB, OH1UBO och OH3UAF.
 •  27.7.-3.8. OJ0DX
  • IOTA Contest; DL3DXX, DJ4MF, DL5SE och SM0W
 •  17.8.-24.8. OJ0O
  • LH weekend; JH4RHF, DS4EOI, JE6HIB, W5XU, OG2M och OH3JR

Det finns för närvarande 21 amatörradiotillstånd som är i kraft på Märket. Vi förväntar oss att hälften av dem kommer att vara i etern på ett eller annat sätt under sommaren.

Kör “Märket 50 year anniversary”-awardet

Genom att hålla kontakter med 10 olika OJ0-stationsanrop under år 2019 får du det stiliga Märket-awardet och en symbolisk nyckel till Märket. Redan genom att köra fem olika stationer får du aktivitetsawardet, som avbildar flygbilden och frimärket från Märket. Också OJ/ -anrop duger. Skicka ett utdrag ur loggen till Pasi, OH3WS, oh3ws ät sral punkt fi – kort behövs inte.

Märket-jubileumsfrimärke utkommer

Också Åland Post hedrar jubileumsåret. Ett särskilt OJ0-frimärke kan fås från Finlands Fyrsällskap och det förses med Märket-stämpel. Pasi, OH3WS, förser Märket-postkortet med frimärke och Märket Fyr-stämpel till priset fyra euro (4 €). Pasis kontaktuppgifter: pasi punkt bergman ät majakkaseura punkt fi. Naturligtvis kan du också själv besöka Märket och skicka din hälsning till dina radioamatörvänner.

Gör en vallfärd till Märket

Märket-skepparen Fredrik Holmström erbjuder en dagstur från Åland till Märket onsdag 10.7 kl. 08.00 och tisdag 16.7 kl. 08.00. Avfärd från Eckerö gästhamn på västra Åland. Vi stannar ca 2-3 timmar på fyren beroende på vädret. Du kan träffa antingen den internationella gruppen (10.7) eller SRAL:s ungdomsgrupp (16.7). En radioamatörguidning anordnas och du kan bekanta dig med fyrens historia och radiohemligheter. Utfärden kostar 80 euro och inkluderar kaffe och bulle. Du kan även hålla kontakter från platsen för OJ0-awardet, OJ0/eget anrop. Närmare information och anmälan: Martti, OH2BH, martti punkt laine ät kolumbus punkt fi.

 


Radioamatööri 6/2019

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 3: Dröm om semesterkontakt. Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

Det är avkopplande att stiga upp tidigare än andra, ingen brådska någonstans och apparaterna viner. Smyger till köket för kaffekokning och med en varm mugg som sällskap, för att skanna vad som hörs på banden. En härlig sommarmorgon, och det gör det samma om det regnar eller är solsken! Dåliga radiokonditioner stör inte, om det är möjligt att köra på flera band. Antennen behöver inte heller vara i toppresonans. En annan bands antenn går att använda, om effekten är måttlig och utrustningen inte söndras. Många QSOn har lyckats med alldeles fel bands antenn. Alltid lönar det sig att försöka! Jag märkte till exempel att HF-yagin med tuner blev något sånär i resonans på sex meter och resultatet var drygt femtio länder under juni-juli. Skall vi inte börja mäta till längre trådar för vintern!

Sida 4: Styrelsemedlemmarna skriver styrelsespalten. Ordförande Tuomas Tauriala, OH3ERV

I kommande nummer av tidningen kommer varje styrelsemedlem att i tur och ordning skriva i styrelsespalten om saker som intresserar dem. Under början av året har jag diskuterat med många entusiaster och många har framfört åt mig och andra styrelsemedlemmar oro, bekymmer, önskemål och idéer för att utveckla hobbyn. Dessa diskussioner har varit ytterst värdefulla och vi har i styrelsen försökt förverkliga så mycket som möjligt av det som förväntas.

Sida 5: Styrelsens möte 7/2019. Läs om mötet på svenska här.

Sida 5: Diskussion om reservkommunikationssystem i Tusby. Jukka Pappinen, OH6MWQ

Seminariet Varaviestiverkko 2019 närmar sig! Märk 5.10.2019 och Tusby i era kalendrar. Målsättning är att sammanföra myndigheter och frivilliga för att fundera på problem med kommunikation och utveckling av reservkommunikationssystem.

Sida 6: Sommarlägret i Petäys 11-14.7.2019. Ronja Iso-Heiko

SRAL:s sommarläger anordnades i år av Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA i Petäys Resort, Hattula, 11-17.7.2019. Lägret besöktes av 857 personer. På programmet var många olika föredrag och forum, Hamigolf, prisutdelningar, workshoppar, lopptorg och olika sammankomster. Nästa års läger ordnas i Räyskylä. Välkommen!

Sida 6: Hamigolf 2019 – resultat. Juha Kotola, OH2LQ

Det traditionella Hamigolf under sommarlägret spelades i år på Lepaa Golfs 9-håls golfbana med 18 deltagare. Deltagarnas åldersintervall var från 11-års juniorer till 70-års seniorer. XYL-serien hade tre deltagare.

Sida 7: Medlemsförslag till höstmötet.

Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 16.11.2019. Medlemmarna kan göra förslag till höstmötet. Skriftliga förslag skall sändas med motivering och underskrift senast 15.9.2019. Minst 10 medlemmar skall skriva under ett förslag.

Sida 8: Polar 2019

Ungdomsteamet ordnar traditionellt ungdomsläger vid Isohiekka lägercenter i Keuruu 11-13.10. Lägret är i första hand tänkt för SRAL:s ungdomsmedlemmar 15-28 år. Lägeravgiften 20 € täcker inkvartering, program samt mat.

Sida 9-10: Då 40 m yagin endast duger som 160 m antennens toppkapacitans. Jorma Saloranta, OH2KI

I Finland finns flera amatörer som lider av 160 m sjukan, men inte godkänner sin sjukdom. De är ändå inte ensamma, för sjukdomen är mer allmän och känd än man skulle tro. Då det är fråga om en diagnostiserad sjukdom, är det skäl för varje OH-ham att bekanta sig med symptomen. ”Tree” Larry Tyree (N6TR) presenterar 160 m sjukdomens tio olika symptom. Originalpresentationen från 1999 finns att läsa här: https://www.kkn.net/n6tr/tbdisease.html.

Sida 10: SAC 50:nde gången! Seppo Sisättö, OH1VR

Scandinavian Activity Contest (SAC) ordnades första gången 1959. I höst är det således för 50:nde gången (I själva verket 60:nde gången!). Finland har förlorat endast en gång åt den hårdaste konkurrenten Sverige. CW: 21-22 september; SSB: 12-13 oktober.

Sida 11-12: OJ0AW – amatörer från mellersta Finland på Märket 8-15.6.2019. Jarno Savonen, OH6NJ

I år är det 50 årsjubileum för Märket och flera expeditioner planeras för att aktivera OJ0-landet. Huvuduppgiften var att medverka i frivilliga talkoarbeten vid Märkets fyr. Radiokonditionerna gynnade oss inte på några frekvensområden, men vi lät inte prognoserna (POOR) inverka på vår iver.

Sida 13: Andra tidningarTransistorn kom till Finland. Jari Jokiniemi, oh3bu@sral.fi

QST June, July, August 2019: Radioteknikens historia belyser artikeln ”The Hallicrafters S-76 Receiver”. Byggnadsbeskrivningar för små antenner finns I “A compact 20-Meter Vertical Dipole for Steath and Portable Applications”. En speciell tilläggsfunktion för datorstyrning är möjligheten att koppla till TS-590S eller TS-590SG parallellt som andra mottagare.

Sveriges stolthet presenteras i ”The Legacy of Radio at Grimeton Station, SAQ”. “5 Ways to Find True North” är en artikel som hjälper dig att montera din antenn rätt.

I artikeln ”Remembering Monk Apollo, sv2ASP/A, Mount Athos’ first Ham” ihågkoms klostret Docheiarious munk Apollo. Med Linux-dator och gratisprogram kan man ”Recreate or Modify Pcb Layouts with Open-Source Software”.

Radiot 2/2019: Tidningen minns, då transistorn kom till Finland för att användas i radiomottagare.

CQ DL 5/2019: Vill man ha exakt tid på sin dator ska man läsa ”Synchronisieren der PC-Systemzeit mit dem Gps, Genaues Timing für WSjt & Co.”

Sida 14: SuperLat eller UltraBra? Seppo Sisättö, OH1VR

Nästan dagligen hörs Matti Hohtolas, OH7SV/OH2UB, starka signal på 80 meter. I styrka överträffande andra. Den starka signalen kommer från fjärrstationen (remote) i Mäntsälä, som han ansluter sig till från bilen eller från hemmet i Vanda. Effekten är en kilowatt, som produceras av världens lättaste (5,5 kg) kilowatt lineära Juma PA1000, planerad av Juha, OH2NTL och Matti, OH7SV. En hobby i solnedgången? Inte riktigt, säger Matti, OH7SV. Radioamatörhobbyn kommer inte att försvinna någonstans. Världen ändras och vi amatörer är hela tiden med i förändringen. Vår hobby är intressant också i framtiden.

Sida 15-18: Elementärklassens spalt – URI PUI. Tomi Helpiö, OH2ID, oh2id@sral.fi

Den tyske fysikern Georg Ohm publicerade år 1827 en forskning, där han mätte elströmmen som gick genom olika långa motståndstrådar och förhållandet till spänningen över tråden. Elektrikerns triangel fungerar som hjälpmedel att minnas Ohms lag: om man täcker den okända storheten får man t.ex. ekvationen U = R x I. För likströmskretsar gäller att effekten är P = U x I eller spänning gånger ström. I en transformator delar primär- och sekundärspolarna en gemensam järnkärna och med magnetfälten kopplade möjligast nära varandra. En strömförändring i primärspolen induceras till sekundärspolens spänning och resultatet är eleffekts överföring från primären till sekundären. En strömkälla är stationens viktigaste anordning, men vanligen ganska obemärkt. Om den fungerar, är allt OK; om den inte fungerar, förblir radiorna mörka.

Sida 19: Historia – Från krigstida radiospaning till studier vid Poly. Reino Janhunen, OH2HK, oh2hk@sral.fi

På en bild visas en dos av krigstida radiospaningshistoria med utrustning som användes.

Sida 19: OHDXF stöder på hösten tre DX-peditioner. Markku Tuhkanen, OH4UI

OHDXF stöder följande tre expeditioner: YT1AD:s ZK3A eller aktivering av Tekelau. Yuris, YL2GM är i september med sitt team på väg till Väst-Kiribati (T30L) och Nauru (C21W). I mitten på oktober åter är polackerna under ledning av Jacek SP5EAQ för att i några veckor aktivera Norfolk ön med anropet VK9K.

Sida 19: Puula Radio Clubs Siklöjefestival. Marko Saloranta, OH2LGW, PRC sekreterare

PRC:s, OH4ACD, traditionella siklöjefestival tillbringas vid Otto-stationen i Hirvensalmi 25.10.-3.11.2019. Ämnen är nätfiske av siklöja samt radiokörande och pratande.

Sida 29: Spaningsveteraner på YLE:s utställning i krig. Reino Janhunen, OH2HK

I oktober 1993 hade YLE en utställning i stora verkstaden Yleisradio sodassa (Rundradion i krig), där radions roll i de senaste krigen presenterades. På utställningen visades utrustning från krigen, dokument och annan rekvisita från radiolyssnande och radioutsändning. Rundradion sände under kriget bland annat efter nyhetsutsändningarna viktig information, ”Viesti Wihureita”, krypterade meddelanden åt de fjärrpatruller som rörde sig bakom fiendens stridslinjer.

Sida 29: Radioamatööri för 50 år sedan. RA 10-1969 – Kuopios Sjuor

Föreningen fyller 15 år och vi inbjuder dig till vår fest 29.-30.11 i Kuopio på Hotell Atlas. Vi äter kvällsmat, talar om gångna tider, spelar rulett, dansar och dricker kaffe.

Sida 29: Dayton Hamvention 2019 samlade en rekordstor publik. https://hamvention.org/

Världens största radioamatörhändelse i Dayton, Ohio, tredje veckoslutet i maj samlade 32 472 deltagare. Förutom amerikanare fanns där besökare från 60 andra länder.

Sida 30: Första gången på HAMRADIO-mässan. Markku Tuhkanen, OH4UI

Jag hade många gånger funderat om jag skulle resa för att med egna ögon se om den legendariska händelsen var värt sitt rykte. ”Ja det lönade sig att komma” ropade snart mitt resesällskap. Två väldiga hallar var fulla med lopptorgsbord, där det fanns alla typer av möjliga radioamatörmaterial. De 180 utställarna presenterade nya anordningar, antenner, utrustning eller sin verksamhet. Ett antal presentationer erbjöd mångsidigt program och framför allt stämningen var trevligt avslappnad.

Bakpärm: Det hände i Torneås älvdal sommaren 2019. Martti Laine, OH2BH

Olika foton.

Radioamatööri 7/2019

Referat: Alf Blomqvist, oh6ih at sral.fi

Sida 3: Vart går du QSL-kort? Huvudredaktör Markku Tuhkanen, OH4UI

Under vår hobbys guldålder var QSL-korten ett viktigt tillskott i kommunikationen. En viktig del var spänningen  att vänta på kvittering från en sällsynt motstation, antingen via post eller byrån. Vad händer med de tusentals QSL-korten i skolådor i amatörernas skrubbar? Vilken är adressen, om operatorn själv har lämnat oss?

Sida 4: Det började med gnistan. Styrelsemedlem Jari Kekki, OH2EXE

Då jag i januari körde till SRAL:s konstituerande styrelsemöte hade jag en känsla, att med denna sammansättning skulle samarbetet fungera. På Petäys sommarlägers frågetimme frågades om styrelsens protokoll kunde publiceras i Radioamatööri eller på förbundets medlemssidor. I Radioamatööri finns det referat och bra sådana.

Sida 4: 4G/LTE:s störningar i DVB-T distributionen en radioamatörs fel. Jari Kekki, OH2EXE

Sedan september i fjol konstaterades störningar i DVB-T mottagningen. Husbolagets disponent och styrelse förringade detta tills det i oktober inte kom annat än ”ingen signal” i TV:n. Det var fråga om ett större elfel: huvudströmbrytarens 3-fasbrytares kontakter fick inte tillräckligt bra kontakt. Huvudbrytaren byttes, men efter en vecka efter bytet återkom ”ingen signal” meddelandena. Efter att en antennmontör besökt oss godkände disponenten och husbolagets styrelseordförande motvilligt att felet berodde på något annat än en radioamatör. Ett LTE-filter monterades, först efter antennförstärkaren och läget underlättades en aning. Sedan framgick det att filtret skulle monteras mellan antenn och förstärkare.

Sida 5: Styrelsens möte 8/2019. Läs om mötet på svenska här.

Sida 7: Välkommen på höstdag till Ellivuori! Tiiti Kellomäki, OH3HNY

På förbundets höstdag 16.11.2019 ordnas traditionellt lopptorg, där kan du bjuda ut dina egna dyrgripar. Försäljning och övervakning sköts av arrangören. En presentation görs av HF-cirkulär polarisation. Programmet publiceras i nästa Radioamatööri och på höstdagens hemsida.

Sida 7: Kontoret informerar: Medlemssidorna under arbete.

SRAL:s gamla server tas ur bruk och med detta också de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi). De nya medlemssidorna publiceras genast då det är möjligt.

Sida 8-11: Mot världskonferansen WRC-19. Marko Wirtanen, OH8WM

I mitten av juni briserade en verklig nyhetsbomb: Frankrike hade i CEPT gjort ett förslag om ett sameuropeiskt förslag till 2023 års Världskonferens (WRC) om att undersöka om 144-146 MHz frekvensområdet kunde delas med flygkommunikationen.

Sida 11: Historia: I Normandiet gjordes också radiohistoria. Reino Janhunen, OH2HK

Då de allierade landsteg i Normandiet för 75 år sedan testades i svåra förhållanden den första handhållna bärbara radiotelefonen, närmare bestämt en sändar-mottagar-kombination som hette Handie-Talkie (HT), SR-536. HT användes effektivt av USA:s signaltrupper bl.a. på Omaha-avsnittet.

Sida 12-13: Jakten på försvunna kyynelradior. Kari Syrjänen, OH5YW

Den första egentliga produktionsmodellen hade typbeteckningen M4 och började tillverkas på våren 1941. Följande modell var M5. Sändaren behövde en mottagare som fick benämningen M7. Av M8 och M9 har några exemplar varit i användning vid Erillinen Pataljoona 4. Enligt mina uppgifter finns det 179 bevarade kyynelradior.

Sida 14-15: Miniexpedition till Schwabenländle. Martti Korpelainen, OH1OR

Artikeln berättar om egna erfarenheter av QRP-körande. Den utrustning som användes, Elecrafts KX2 transceiver, skaffades från USA. Den lilla KX2 är en transceiver för SSB/CW/data, HF-banden 80-10 m, reglerbar effekt max 10 W och vikt 360 g. Jag skaffade en Diamond W-120 trappdipol för 10-15-20 m. Trappdipol för 80/40 m och en 40 m dipol som jag byggde själv.

Sida 15: Årets telegrafist fick sin belöning. Vesa Kuusela, OH7XI

Pohjois-Karjalan Radiokerho OH7AB ordnade sommaravslutning för sina medlemmar den sista augusti. Då överräckte också Manu OH7UE 2018 års telegrafistvandringspriset till Panu OH7CW.

Sida 15: Nord-Korea testar digitalsändningar på 80 meter.

Den nyaste Radio World berättar att Nord-Korea på nytt har inlett digitala rundradioutsändningar efter en två-årig paus. I mitten av augusti har Voice of Korea hörts på frekvensen 3 560 kHz. Stationen använder DRM-protokollet (Digital Radio Mondiale). Test har gjorts tidsvis redan från 2012 och vi får se om det i något skede blir reguljära sändningar.

Sida 16: Finländare i europamästerskapsjakt i Slovenien. Keijo Lehtosaari, OH2ETM

Radio-orienteringens 22. IARU-område 1-mästerskapstävlingar hölls 3.9-7.9. i Slovenien. Tävlingscenter var Rogla idrottsinstitut på ca 1 500 m höjd. Man tävlade i fyra olika klasser: foxoring, sprint samt 3,5 MHz och 144 MHz traditionella tävlingar. I tävlingarna deltog över 300 tävlande från 28 olika länder.

Sida 17-18: Andra tidningar: Ett ordentligt jordplan i masten. Jari Jokiniemi, oh3bu@sral.fi

RadioCom June 2019: hur bra eller dålig är en UHF-kontakt? Både beräkningar och mätningar visar att allt är bra under 200 MHz. – CQ DL 7/2019: kommer ihåg de första 50 åren med AMSAT. Bland nya enheter kan nämnas MFJ:s minimala radiofjärrstyrningsadapter RigPi, med vilken många radior fås på Internet och kan användas med webbläsaren. – CQ DL 8/2019: presenterar SunSDR2 PRO HF, 6m & 2m Tranceiver. Interjuvar Nobelbelönade forskaren K1JT, som har gjort det mycket populära WSJT-programmet. – Funk Amateur 7/2019: presenterar VHF/UHF-tranceivern IC-7000 – SDR för nästan allt. Några anvisningar ges också för åskskydd. – Radioaficionados Junio 2019: bygger förkortade  lågbandsantenner. – QTC 6/2019: presenterar den mångsidiga ”Red Pitaya” mjukvaruradions Raspberry Pi. https://www.youtube.com/watch?v=HF91NpOJfXU.

Sida 18: DXCC-, WAS- och WAC-awardkortens kontroll i Finland. John Ahlbom, OH5NZ

Mandat att kontrollera korten för John Ahlbom gäller till 31.3.2021. Önskemål är att sökande i första hand använder sig av kontokort för betalning av avgifterna i US-dollar.

Sida 19: Service av Yaesu FT-890 slutsteg. Mika Suomalainen, OH6HGW

Till min station anlände en Yaesu FT-890, som ägaren berättade att effekten hade försvunnit från. Apparaten hade varit i aktiv användning och motstationen berättade att signalstyrkan hade sjunkit en aning. I det skedet vreds alla knappar upp och körandet fortsatte. Snart efter det hade motstationen slutat att höra helt. Jag testade sändningen och konstaterade att effekten försvinner vid transistorerna 2SC3133 i slutsteget. Dessa transistorer finns inte till försäljning så jag måste söka ersättande. Jag beslöt mig för 2SC1945 som ännu finns att köpa. Det par jag valt ut lödde jag fast och satte på strömmen, ingen rök, inga smällar så allt var i sin ordning.

Sida 20-23: Elementärklassens spalt: ZL Special och Ruokounelma . Tomi Helpiö. OH2ID oh2id at sral.fi

ZL Special är en tvåelements riktantenn utvecklad av ZL3MH på Nya Zeeland 1949. Den består av två cirka halvågslånga vikta dipolelement, radiator och reflektor på ca λ/8 avstånd. Reflektorn är ca 5 % längre än radiatorn. Den utlovade förstärkningen för ZL Special är ca 4 dBd (eller jämfört med en halvvågsdipol), men det utlovade fram/back-förhållandet är till och med 20 dB (eller en effektförändring på 100). The Scotsman’s Delight presenterades av Lew McCoy, W1ICP år 1962 i QTC. För antennen utlovas ca 3 dBd förstärkning och ca 18 dB fram/back-förhållande. Antennen kom till Finland i början av 1970-talet och den döptes då till Ruokounelma. Med EZNEC-simulering fås resultatet ca 3 dB eller dubbelt jämfört med halvvågsdipolen. Fram/back-förhållandet är ca 10 dB.

Sida 29: Radioamatördag vid museet i Nautelankoski. Pekka Remes

Vid Nautelankoski museum ordnades för nionde gången en radioamatördag 11.8.2019. Kapten ret. Seppo Hynnä OH1EBI berättade om radiospaning. I det andra anförandet berättade Leo Pajuvirta OH1FJ om krypteringsskivan Allus funktion. https://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/salakirjoitus/crypto.html#sec3.1

Sida 30: Radioungas internationella YOTA-läger i Bulgarien. Otava Tuomi, OH3OT

YOTA är en motiverad grupp av olika ålders människor runt om på jorden som arbetar för de framtida radioamatörverksamheterna. Denna grupp ordnar, samt hjälper till att för unga på IARU R1-området ordna till exempel möjligheter till tävlingsoperationer, träffar och läger.

Pärmens baksida: De ungas OH2YOTA veckoslutsläger vid Mustila OH5Z stationen 5.-8-12.

SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer i Mustila där det körs på HF, hålls olika presentationer, badas bastu, ordnas traditionellt självständighetsdags program och samvaro. Mer information på adressen sral.info/nuoriso.